Mini Entrepreneur มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - การจัดการธุรกิจ(ร้านอาหาร อาหาร) ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

เกี่ยวกับเรา


 ด้วยนโยบาย รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดี คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขณะที่ดำรงตำแหน่ง) ต้องการจัดทำโครงการบริการวิชาการในเชิงคุณภาพ ภายใต้ภาควิชาอาชีวศึกษาสามารถติดตามและวัดผลเชิงประสิทธิภาพได้หลังจากที่ผ่านการอบรมไปแล้ว โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของภาครัฐที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำธุรกิจในรูปแบบ Start Up และ ด้วยผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้ที่อบรมจนเป็นที่ประจักษ์สู่ต่อสาธารณชนกับโครงการ Mini Entrepreneur

 

ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยได้

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

อบรม

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วย

ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

 

 Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. จึงได้สานต่อตามเจตนารมณ์ของคณาจารย์ในโครงการทุกท่านที่ต้องการให้มีการจัดอบรมต่อไปเพราะเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มีการติดตามความช่วยเหลือหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านการอบรมกับโครงการไปแล้ว เน้นการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาธุรกิจแนว Start Up ทำให้เกิดนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆและทำให้ธุรกิจขยายได้อย่างไม่มีเพดานได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งนำไปสู่ธุรกิจที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

ภาวะผู้นำกับการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้

 

ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน...

Brand brand Brand brand    เครื่องหมายbrand ิbrand  Brand

ตารางเรียน


หลักสูตร


ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

สำหรับผู้ที่มีใจรักในการทำธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

ธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

สำหรับผู้สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจความงามฯ (เครื่องสำอาง สปาและน้ำหอม)

Exclusive Class (4วัน)

Exclusive Class (4วัน)

หลักสูตรที่ออกแบบแบ่งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของวิทยากร ในโครงการ

งานแสดงศักยภาพของผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ

งานแสดงศักยภาพของผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ

ASEAN Retail 2018 ระหว่างในวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

รายวิชาที่เปิดสอน


C005 จัด“ร้าน”ให้ได้“1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย

C005 จัด“ร้าน”ให้ได้“1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย

ศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 4,000ปี ที่ยังคงใช้บริหารธุรกิจอยู่จนถึงปัจจุบัน

C006 บัญชีพารวย

C006 บัญชีพารวย

รวยด้วยบัญชี สำหรับ เจ้าของธุรกิจที่ต้องคุมบัญชี ทั้งที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี

C011 E-Commerce and Online Marketing for SME

C011 E-Commerce and Online Marketing for SME

สร้างร้านค้าบนโลก Online ระยะเวลา 2วัน

C009 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร

C009 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร

สารสกัดสมุนไพร ทำกำไรให้ที่คุณอย่างคาดไม่ถึง

ข่าวสารต่างๆ จากโครงการฯ


เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

บทความจาก โครงการ Mini Entrepreneur และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้รับรองสิทธิ

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

การคำนวณค่าลงทะเบียน