Mini Entrepreneur มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - การจัดการธุรกิจ(ร้านอาหาร อาหาร) ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

เกี่ยวกับเรา


   Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นหลังจากนโยบายของ รศ.ดร.สุรชัย จิ๋วเจริญสกุล คณบดี คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ที่ต้องการจัดทำหลักสูตรในเชิงวิชาการที่ได้คุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ โดยที่ทุกฝ่ายจะต้องเกื้อหนุนกันทุกๆด้านได้อย่างลงตัว เพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของตัวโครงการเองและต้องเห็นผลในเชิงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้อีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur สาขา การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร, สาขา การจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ต้องเข้าใจในรูปแบบของการดำเนินทุกต่อไปได้ด้วยตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในรูปแบบ Start Up ที่เข็มแข็งในรูปแบบที่เกิดขึ้นจริง และโดยท่านจะช่วยอำนวยความสะดวกทุกด้านเท่าที่ท่านสามารถทำได้ก่อนที่ท่านจะหมดวาระตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น 

   ด้วยนโยบายที่ได้รับจากจากท่านคณบดี ทางคณะผู้จัด จึงได้รวบรวมวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคมมรวมถึงทุกท่านจะต้องสามารถถ่ายทอดด้วยหัวใจที่เป็น ครู ได้ตามรูปแบบเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานการทำธุรกิจที่กระชับให้ได้มากที่สุดและเตรียมความพร้อมของการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ในรูปแบบตามสไตร์ของแต่ละบุคคล ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านที่มาบรรยายทุกท่านล้วนทีประสบการณ์ความเชียวชาญของแต่ละท่าน  โดยการมอบวิสัยทัศน์การทำธุรกิจของแต่ละท่านให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในรูปแบบ Start Up สามารถเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจของตัวเองได้เหมือนกับความตั้งใจก่อนที่จะมาอบรมกับโครงการและมีแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ประความสำเร็จในเชิงรูปแบบที่เห็นผลได้และด้วยเหตุนี้

   โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur ได้ติดตามและวัดผลของผู้ผ่านการอบรมจนเป็นที่พอใจและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วว่ามีผู้ประกอบการหลายๆ ท่านที่ผ่านการอบรมกับโครงการฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ทุกรุ่นเพราะเราสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนมียอดสามารถส่งออกได้สินค้าได้จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในความมีคุณภาพของทางด้านวิทยากรและในภาคของผู้ผ่านการอบรมด้วยนโยบายนี้เอง Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. จึงเกิดจากเจตนาณารมณ์ของวิทยากรที่เชิญมาบรรยายพิเศษในโครงการทุกท่านที่ต้องการให้สานต่อโครงการที่ดีมีคุณภาพ ในรูปแบบเดิมจนเป็นที่ประจักษ์สู่ต่อสาธารณชนต่อไป

*** เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกธุรกิจจริง***
 

    ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร หลายท่านเริ่มติดปัญหาหลายๆด้าน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่มีการวางแผนในการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นจึงทำให้เกิดปัญหาหลายๆด้านตามมาไม่รู้จบและยังมีผู้ประกอบการอีกหลายๆท่านที่ลงมือทำธุรกิจร้านอาหารมาแล้วแต่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงหรือบางครั้งเรียกได้ว่าหมดตัวกันเลยที่เดี่ยว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงและปัญหาส่วนใหญ่จากการทำธุรกิจร้านอาหารเกิดจากการบริหารบุคคลเรียกได้ว่ามากกว่า 50% แต่ก็มีผู้สนใจลงทุนอยู่ตลอดเวลาแต่จะมีสักกี่ท่านที่สามารถบริหารธุรกิจร้านอาหารให้ไปได้รอดและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์ของผู้ผ่านการอบรมจากโครงการหลายๆท่านบอกเลยว่าที่นี่เรามีคำตอบที่ท่านจะได้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจร้านอาหารมานานมากกว่า 30ปี มาเป็นผู้ที่มาถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจพร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการทำธุรกิจที่ถูกต้อง 

ทำร้านอาหารให้ รวย ผม ช่วยได้

By

 ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์ ประธานโครงการฯ 

สาขา การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
 

    ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) เรียกได้ว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเและมีผู้ประกอบการที่ดีมีสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตราฐานต้องปรับตัวกันทียบไม่ทัน เนื่องจากว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจแต่จะลงทุนอย่างเดี่ยวนึกแต่ผลกำไร ไม่มองภาพรวมของธุรกิจระยะยาวมาลงทุนกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีการแข่งขันสูงสุดท้ายแล้วก็มาแข่งกันในเรื่องราคาและคุณภาพ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับธุรกิจความงามภายใต้สินค้าไทยที่กำลังจะไปได้และสุดท้ายเมื่อภาพลักษณ์ไม่ดีเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ประกอบการบางกลุ่มเพียงเท่านั้น ทำให้โดนผลกระทบไปตามๆกัน ทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องของราคาและคุณภาพของสินค้า 2 ปัจจัยนี้ เป็นเพียงแค่งองค์ประกอบการส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปาและน้ำหอม) ประสบความสำเร็จเพียงเท่านั้น

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วยธุรกิจความงาม

By

ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง ประธานโครงการฯ 

สาขา การจัดการธุรกิจความงาม

 สถานที่อบรม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 

Pr

 เนื่องจาก ที่ผ่านมามีหลายท่านที่ต้องการจะจัดอบรมภายในองค์กรและต้องการหาหลักสูตรรวมถึงตัววิทยากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับองค์กร Mini Entrepreneur Co.,Ltd. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้เพราะว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบรับความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างประสบความสำเร็จหรือจะเรียกได้เลยว่าทุกรุ่นที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย เรียกได้ว่าทุกรุ่นต้องมีผู้ที่สามารถอบรมจบปิดออเดอร์ส่งออกกันได้เลย

 จากทั้งที่เราเป็นที่ไว้วางใจและความต้องการที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ จึงมีผู้ขอใช้บริการในด้านอื่นๆ เป็นจำนวนมากกับ Mini Entrepreneur Co.,Ltd. เพื่อการจัดการในการบริหารที่สะดวกและรวดเร็วแก้ปัญหาได้ตรงจุดตาม Requirements ของท่านได้หรือท่านต้องการข้อมูลทางด้าน In-House Training (อบรมภายในองค์กร) ที่จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เราสามารถทำตามความต้องการของท่านได้โดยทีมวิทยากรในโครงการฯ ท่านสามารถตรวจสอบ
รายชื่อและผลงานของคณาจารย์พร้อมรีวิวของผู้เข้าอบรมกับโครงการ Mini Entrepreneur ท่านสามารถปรึกษาสอบถามข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆได้ที่ T.086 533 0866 อ.พงศ์ธร นันทวณิชย์ ผู้จัดการโครงการ Mini Entrepreneur

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

logo logo logo logo อาหาร อาหาร


ธรุกิจความงามฯ (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

logo logo logo logo logo logo

ตารางเรียน


หลักสูตร


ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

ลงทะเบียนเหมาชำระ12ครั้ง(96ชั่วโมง)

ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

ลงทะเบียนเหมาชำระ12วัน(96ชั่วโมง)

งานแสดงศักยภาพโครงการ

งานแสดงศักยภาพโครงการ

การติดตามผล ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ของโครงการ

ผู้ให้การสนับสนุนและร้านค้าต่างๆ

ผู้ให้การสนับสนุนและร้านค้าต่างๆ

ร้านค้าต่างๆที่ให้การสนับสนุนและร้านค้าของผู้ประกอบการ

รายวิชาที่เปิดสอน


C005จัด“ร้าน”ให้ได้“ล้าน”ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

C005จัด“ร้าน”ให้ได้“ล้าน”ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

ศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 4,000ปี ที่ยังคงใช้บริหารธุรกิจอยู่จนถึงปัจจุบัน (2วัน)

C006 บัญชี พา รวย & รวย ด้วย บัญชี

C006 บัญชี พา รวย & รวย ด้วย บัญชี

เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินและบัญชี(2วัน)

C011 E-Commerce and Online Marketing for SME

C011 E-Commerce and Online Marketing for SME

สร้างร้านค้าบนโลก Online ระยะเวลา 2วัน

C007 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร

C007 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร

สารสกัดสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า (1วัน)

ข่าวสารต่างๆ จากโครงการฯ


เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

บทความจาก โครงการ Mini Entrepreneur และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้รับรองสิทธิ

ภาพเด็ดๆ อย่าได้เผลอ เรามองอยู่ บอกว่าให้ตั้งใจเรียน

ภาพเด็ดๆ อย่าได้เผลอ เรามองอยู่ บอกว่าให้ตั้งใจเรียน

ภาพเด็ดๆ อย่าได้เผลอ เรามองอยู่ บอกว่าให้ตั้งใจเรียน