Mini Entrepreneur มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - การจัดการธุรกิจ(ร้านอาหาร อาหาร) ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

เกี่ยวกับเรา


 ด้วยนโยบาย รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดี คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขณะที่ดำรงตำแหน่ง)ต้องการจัดทำโครงการบริการวิชาการในเชิงคุณภาพ ภายใต้ภาควิชาอาชีวศึกษาสามารถติดตามและวัดผลเชิงประสิทธิภาพได้หลังจากที่ผ่านการอบรมไปแล้ว โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสภาวะปัจจุบันที่ผู้ประกอบการต้องการเตรียมความพร้อมและแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในรูปแบบ  StartUp ที่มีเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการทำธุรกิจ

 

 โดยให้มีระยะเวลาอบรมกระชับมากที่สุด จึงได้รวบรวมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20ปี มาเป็นผู้ถ่ายทอดและเป็นผู้ที่ยอมรับของสังคมและหลายหน่วยงานเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ โดยแต่ละท่านจะมอบวิสัยทัศน์แง่คิดต่างๆ ในการเร่ิมต้นธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในรูปแบบ  StartUp เพื่อให้สามารถเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจให้ประความสำเร็จได้ด้วยตัวเองและด้วยเหตุนี้

 

ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยได้

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

 

อบรม

 

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วย

ธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

 

 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ  Mini Entrepreneur มีการติดตามและวัดผลในเชิงประสิทธิภาพของผู้อบรมจนได้ผลเป็นที่พอใจ ตรงตามจุดแประสงค์ของโครงการฯ และประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายได้ทุกรุ่น จึงทำโครงการ อาชีวะศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งคุณภาพทางด้านวิทยากรและผลตอบรับจากผู้ผ่านการอบรมและด้วยนโยบายนี้เอง  

  

 Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. จึงได้สานต่อตามเจตนาณารมณ์ของคณาจารย์ในโครงการทุกท่านที่ต้องการให้มีการจัดอบรมต่อไปเพราะเป็นโครงการที่ดี มีการติดตามความช่วยเหลือหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านการอบรมกับโครงการไปแล้ว สามารถวัดผลในเชิงประสิทธิภาพได้และได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้อบรมจนเป็นที่ประจักษ์สู่ต่อสาธารณชน

 

*มาเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกธุรกิจจริง*

 

 ทฤษฏีแบบโลกสวยมีแต่ในจินตนาการ ธุรกิจที่แท้จริงคือโลกของความจริงที่ไม่มีใครได้กำไรจากการอยู่เฉยๆ ทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องก้าวผ่านเรื่องยากลำบากและไม่ใช่จะสบายอย่างที่คิดหากใครคิดว่าอยากมีธุรกิจเพื่อที่จะให้ตัวเองสบาย ขอแนะนำว่าให้เลิกความคิดและเปลี่ยนรูปแบบความคิดใหม่ถ้าไม่อยากผิดพลาดตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มต้น  

 

ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน...

Brand brand Brand Brand เครื่องหมาย

 

อ.พงศ์ธร นันทวณิชย์

ผู้จัดการโครงการ Mini Entrepreneur

ตารางเรียน


หลักสูตร


ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

สำหรับผู้ที่มีใจรักในการทำธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

ธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

สำหรับผู้สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจความงามฯ (เครื่องสำอาง สปาและน้ำหอม)

หน่วยงานคอยช่วยเหลือ

หน่วยงานคอยช่วยเหลือ

ไปดูกันว่ามีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องการธุรกิจ SMEs บ้าง

งานแสดงศักยภาพของผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ

งานแสดงศักยภาพของผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ

ASEAN Retail 2018 ระหว่างในวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

รายวิชาที่เปิดสอน


C005 จัด“ร้าน”ให้ได้“1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย

C005 จัด“ร้าน”ให้ได้“1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย

ศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 4,000ปี ที่ยังคงใช้บริหารธุรกิจอยู่จนถึงปัจจุบัน

C006 บัญชีพารวย

C006 บัญชีพารวย

รวยด้วยบัญชี สำหรับ เจ้าของธุรกิจที่ต้องคุมบัญชี ทั้งที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี

C011 E-Commerce and Online Marketing for SME

C011 E-Commerce and Online Marketing for SME

สร้างร้านค้าบนโลก Online ระยะเวลา 2วัน

C009 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร

C009 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร

สารสกัดสมุนไพร ทำกำไรให้ที่คุณอย่างคาดไม่ถึง

ข่าวสารต่างๆ จากโครงการฯ


เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

บทความจาก โครงการ Mini Entrepreneur และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้รับรองสิทธิ

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

การคำนวณค่าลงทะเบียน

การขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)(16ชั่วโมง)

การขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)(16ชั่วโมง)

อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์