เกี่ยวกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

เกี่ยวกับเรา


   Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นหลังจากนโยบายของ รศ.ดร.สุรชัย จิ๋วเจริญสกุล คณบดี คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ที่ต้องการจัดทำหลักสูตรในเชิงวิชาการที่ได้คุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ โดยที่ทุกฝ่ายจะต้องเกื้อหนุนกันทุกๆด้านได้อย่างลงตัว เพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของตัวโครงการเองและต้องเห็นผลในเชิงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้อีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur สาขา การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร, สาขา การจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ต้องเข้าใจในรูปแบบของการดำเนินทุกต่อไปได้ด้วยตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในรูปแบบ Start Up ที่เข็มแข็งในรูปแบบที่เกิดขึ้นจริง และโดยท่านจะช่วยอำนวยความสะดวกทุกด้านเท่าที่ท่านสามารถทำได้ก่อนที่ท่านจะหมดวาระตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น 

   ด้วยนโยบายที่ได้รับจากจากท่านคณบดี ทางคณะผู้จัด จึงได้รวบรวมวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคมมรวมถึงทุกท่านจะต้องสามารถถ่ายทอดด้วยหัวใจที่เป็น ครู ได้ตามรูปแบบเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานการทำธุรกิจที่กระชับให้ได้มากที่สุดและเตรียมความพร้อมของการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ในรูปแบบตามสไตร์ของแต่ละบุคคล ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านที่มาบรรยายทุกท่านล้วนทีประสบการณ์ความเชียวชาญของแต่ละท่าน  โดยการมอบวิสัยทัศน์การทำธุรกิจของแต่ละท่านให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในรูปแบบ Start Up สามารถเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจของตัวเองได้เหมือนกับความตั้งใจก่อนที่จะมาอบรมกับโครงการและมีแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ประความสำเร็จในเชิงรูปแบบที่เห็นผลได้และด้วยเหตุนี้

   โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur ได้ติดตามและวัดผลของผู้ผ่านการอบรมจนเป็นที่พอใจและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วว่ามีผู้ประกอบการหลายๆ ท่านที่ผ่านการอบรมกับโครงการฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ทุกรุ่นเพราะเราสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนมียอดสามารถส่งออกได้สินค้าได้จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในความมีคุณภาพของทางด้านวิทยากรและในภาคของผู้ผ่านการอบรมด้วยนโยบายนี้เอง Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. จึงเกิดจากเจตนาณารมณ์ของวิทยากรที่เชิญมาบรรยายพิเศษในโครงการทุกท่านที่ต้องการให้สานต่อโครงการที่ดีมีคุณภาพ ในรูปแบบเดิมจนเป็นที่ประจักษ์สู่ต่อสาธารณชนต่อไป

*** เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกธุรกิจจริง***
 

    ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร หลายท่านเริ่มติดปัญหาหลายๆด้าน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่มีการวางแผนในการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นจึงทำให้เกิดปัญหาหลายๆด้านตามมาไม่รู้จบและยังมีผู้ประกอบการอีกหลายๆท่านที่ลงมือทำธุรกิจร้านอาหารมาแล้วแต่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงหรือบางครั้งเรียกได้ว่าหมดตัวกันเลยที่เดี่ยว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงและปัญหาส่วนใหญ่จากการทำธุรกิจร้านอาหารเกิดจากการบริหารบุคคลเรียกได้ว่ามากกว่า 50% แต่ก็มีผู้สนใจลงทุนอยู่ตลอดเวลาแต่จะมีสักกี่ท่านที่สามารถบริหารธุรกิจร้านอาหารให้ไปได้รอดและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์ของผู้ผ่านการอบรมจากโครงการหลายๆท่านบอกเลยว่าที่นี่เรามีคำตอบที่ท่านจะได้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจร้านอาหารมานานมากกว่า 30ปี มาเป็นผู้ที่มาถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจพร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการทำธุรกิจที่ถูกต้อง 

ทำร้านอาหารให้ รวย ผม ช่วยได้

By

 ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์ ประธานโครงการฯ 

สาขา การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
 

    ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) เรียกได้ว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเและมีผู้ประกอบการที่ดีมีสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตราฐานต้องปรับตัวกันทียบไม่ทัน เนื่องจากว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจแต่จะลงทุนอย่างเดี่ยวนึกแต่ผลกำไร ไม่มองภาพรวมของธุรกิจระยะยาวมาลงทุนกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีการแข่งขันสูงสุดท้ายแล้วก็มาแข่งกันในเรื่องราคาและคุณภาพ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับธุรกิจความงามภายใต้สินค้าไทยที่กำลังจะไปได้และสุดท้ายเมื่อภาพลักษณ์ไม่ดีเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ประกอบการบางกลุ่มเพียงเท่านั้น ทำให้โดนผลกระทบไปตามๆกัน ทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องของราคาและคุณภาพของสินค้า 2 ปัจจัยนี้ เป็นเพียงแค่งองค์ประกอบการส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปาและน้ำหอม) ประสบความสำเร็จเพียงเท่านั้น

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วยธุรกิจความงาม

By

ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง ประธานโครงการฯ 

สาขา การจัดการธุรกิจความงาม

 สถานที่อบรม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 

Pr

 เนื่องจาก ที่ผ่านมามีหลายท่านที่ต้องการจะจัดอบรมภายในองค์กรและต้องการหาหลักสูตรรวมถึงตัววิทยากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับองค์กร Mini Entrepreneur Co.,Ltd. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้เพราะว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบรับความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างประสบความสำเร็จหรือจะเรียกได้เลยว่าทุกรุ่นที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย เรียกได้ว่าทุกรุ่นต้องมีผู้ที่สามารถอบรมจบปิดออเดอร์ส่งออกกันได้เลย

 จากทั้งที่เราเป็นที่ไว้วางใจและความต้องการที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ จึงมีผู้ขอใช้บริการในด้านอื่นๆ เป็นจำนวนมากกับ Mini Entrepreneur Co.,Ltd. เพื่อการจัดการในการบริหารที่สะดวกและรวดเร็วแก้ปัญหาได้ตรงจุดตาม Requirements ของท่านได้หรือท่านต้องการข้อมูลทางด้าน In-House Training (อบรมภายในองค์กร) ที่จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เราสามารถทำตามความต้องการของท่านได้โดยทีมวิทยากรในโครงการฯ ท่านสามารถตรวจสอบ
รายชื่อและผลงานของคณาจารย์พร้อมรีวิวของผู้เข้าอบรมกับโครงการ Mini Entrepreneur ท่านสามารถปรึกษาสอบถามข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆได้ที่ T.086 533 0866 อ.พงศ์ธร นันทวณิชย์ ผู้จัดการโครงการ Mini Entrepreneur

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

logo logo logo logo อาหาร อาหาร


ธรุกิจความงามฯ (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

logo logo logo logo logo logo