เกี่ยวกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

เกี่ยวกับเรา


 

 ด้วยนโยบาย รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดี คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขณะที่ดำรงตำแหน่ง)ต้องการจัดทำโครงการบริการวิชาการในเชิงคุณภาพ ภายใต้ภาควิชาอาชีวศึกษาสามารถติดตามและวัดผลเชิงประสิทธิภาพได้หลังจากที่ผ่านการอบรมไปแล้ว โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสภาวะปัจจุบันที่ผู้ประกอบการต้องการเตรียมความพร้อมและแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในรูปแบบ  StartUp ที่มีเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการทำธุรกิจ

 

 โดยให้มีระยะเวลาอบรมกระชับมากที่สุด จึงได้รวบรวมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20ปี มาเป็นผู้ถ่ายทอดและเป็นผู้ที่ยอมรับของสังคมและหลายหน่วยงานเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ โดยแต่ละท่านจะมอบวิสัยทัศน์แง่คิดต่างๆ ในการเร่ิมต้นธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในรูปแบบ  StartUp เพื่อให้สามารถเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจให้ประความสำเร็จได้ด้วยตัวเองและด้วยเหตุนี้

 

ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยได้

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

 

อบรม

 

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วย

ธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

 

 Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. จึงได้สานต่อตามเจตนาณารมณ์ของคณาจารย์ในโครงการทุกท่านที่ต้องการให้มีการจัดอบรมต่อไปเพราะเป็นโครงการที่ดี มีการติดตามความช่วยเหลือหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านการอบรมกับโครงการไปแล้ว สามารถวัดผลในเชิงประสิทธิภาพได้และได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้อบรมจนเป็นที่ประจักษ์สู่ต่อสาธารณชน

 

*มาเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกธุรกิจจริง*

 

 ทฤษฏีแบบโลกสวยมีแต่ในจินตนาการ ธุรกิจที่แท้จริงคือโลกของความจริงที่ไม่มีใครได้กำไรจากการอยู่เฉยๆ ทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องก้าวผ่านเรื่องยากลำบากและไม่ใช่จะสบายอย่างที่คิดหากใครคิดว่าอยากมีธุรกิจเพื่อที่จะให้ตัวเองสบาย ขอแนะนำว่าให้เลิกความคิดและเปลี่ยนรูปแบบความคิดใหม่ถ้าไม่อยากผิดพลาดตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มต้น  

 

ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน...

Brand brand Brand brand    เครื่องหมายbrand ิbrand  Brand