เกี่ยวกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

เกี่ยวกับเรา


 ด้วยนโยบาย รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดี คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขณะที่ดำรงตำแหน่ง) ต้องการจัดทำโครงการบริการวิชาการในเชิงคุณภาพ ภายใต้ภาควิชาอาชีวศึกษาสามารถติดตามและวัดผลเชิงประสิทธิภาพได้หลังจากที่ผ่านการอบรมไปแล้ว โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของภาครัฐที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำธุรกิจในรูปแบบ Start Up และ ด้วยผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้ที่อบรมจนเป็นที่ประจักษ์สู่ต่อสาธารณชนกับโครงการ Mini Entrepreneur

 

ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยได้

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

อบรม

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วย

ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

 

 Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. จึงได้สานต่อตามเจตนารมณ์ของคณาจารย์ในโครงการทุกท่านที่ต้องการให้มีการจัดอบรมต่อไปเพราะเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มีการติดตามความช่วยเหลือหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านการอบรมกับโครงการไปแล้ว เน้นการพัฒนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาธุรกิจแนว Start Up ทำให้เกิดนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆและทำให้ธุรกิจขยายได้อย่างไม่มีเพดานได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งนำไปสู่ธุรกิจที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

ภาวะผู้นำกับการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้

 

ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน...

Brand brand Brand brand    เครื่องหมายbrand ิbrand  Brand