ตารางเรียนรุ่นที่5 เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ตารางเรียน


ตารางเรียนรวม

 วัตถุประสงค์

1. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาที่เปิด

2. สามารถเลือกหัวข้อที่อบรมได้ตามความเหมาสม

3. เมื่อเรียนจบสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

4. เพื่อแก้ไขปัญต่างๆในการทำธุรกิจ

5. เข้าใจวิธีการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

6. รู้จักขั้นตอนที่สำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจที่ดี
 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. สามารถนำไปแก้ไขได้จริง

2. มองเห็นจุดที่สำคัญที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน

3. วางแผนรองรับปัญหาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาย

4. ประหยัดระยะเวลาการทำธุรกิจและเงินลงทุนได้

5. สามารถดำเนินธุรกิจที่ทำต่อไปได้  
 

ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร 

ทำร้านอาหารให้รวยผมช่วยได้

โดย

ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์

ประธานโครงการ Mini Entrepreneur 

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
 

ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปาและน้ำหอม)

  ทำให้สวยและรวยได้ ดิฉัน สามารถ

โดย

ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

ประธานโครงการ Mini Entrepreneur 

ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)
 

รับจำกัดไม่เกิน 30ท่าน ทุกClass 

เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30น.  

เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2560 

ชื่อ – นามสกุล                          Tel.                      E-mail:  

ตารางเรียนรวมในรุ่นที่ 5  คลิกดูรายละเอียดได้ที่ชื่อวิชา

รวม 24

1 ตค–24 ธค

รุ่นที่ 5 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ครั้ง/วัน

อบรมวันที่

(คลิก)รายละเอียดที่ชื่อวิชา

จำนวน 24 ครั้ง 

เช้า

1/10/60

สร้างโมเดลธุรกิจ (สบู่ทองคำ)

ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช 

บ่าย

การทำสบู่ทองคำ

อ.สมหมาย สาตทรัพย์

 

8/10/60

สร้างโมเดลธุรกิจ (สบู่ทองคำ)

ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช 

 

การทำสบู่ทองคำ

อ.สมหมาย สาตทรัพย์

เริ่ม Couse

14/10/60

 แนวคิดธุรกิจ

ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์

1วัน

15/10/60

การสร้าง Brand ด้วย Concept

อ.วรเกษมสันต์

2 วัน

21,22 / 10/60

การตลาดภายนอก – ภายใน

อ.วรเกษมสันต์

2 วัน

28,29 / 10/60

ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND (น้ำหอม)

ดร.บังอร เกียรติธนากร

ครั้ง/วัน

อบรม

(รอยืนยันวันรับปริญญา)

หมายเหตุ

2 วัน

4,5 / 11/60

จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วย ฮวงจุ้ย

อ.สมศักดิ์ อัตถโกศล

2 วัน

11,12 / 11/60

บัญชีพารวย

อ.มานพ อิ่มอะ

1 วัน

ส  18/11/60

สร้าง Brand ให้ปังด้วยสารสกัดสมุนไพร

ภญ.ดร.ประครองศิริ บุญคง

1 วัน

อา 19/11/60

ทำ ครีม เซรั่ม แชมพู Bath Bomb

อ.วิโรจน์ ถาวรประชา

1 วัน

ส  25/11/60

การทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ภญ.ดร.ประครองศิริ บุญคง

1 วัน

อา 26/11/60

Start Up ธุรกิจความงามฯ

ภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 

ครั้ง/วัน

อบรม

หลักสูตร

หมายเหตุ

2 วัน

2,3 / 12/60

อีคอมเมิร์ซและการตลาดออนไลน์

อ.บอล & อ.ใบตอง

2 วัน

9,10 / 12/60

ทางลัดการออแบบผลิตภัณฑ์

อ.วรเกษมสันต์

2 วัน

16,17 / 12/60

ทำร้านอาหารให้รวยผมช่วยได้

ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์

1 วัน

23/12/60

โปรแกรมสำหรับร้านอาหาร

 

1 วัน

24/12/60

แฟรนไชส์แฟรนไชส์ธุรกิจ

ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์

หมายเหตุ 

- กรุณาจองเที่ยวบินขากลับ เวลา 22.00น.

- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนตามเหตุที่เหมาะสม
 

การลงทะเบียนเรียน      

1. สมัครสมาชิก, เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน 

2. แจ้ง ชื่อ นามสกุล วิชาที่เข้าอบรม หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน  มาที่ minimba.ku.ac.th@gmail.com 

3. รอรับการยืนยันล ทาง E- mail หรือ โทรติดต่อสอบถาม

4. แสดงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนทุกครั้งที่เข้าอบรม

5. ค่าลงทะเบียน 2,800/ครั้ง/วัน

   5.1 ตัวอย่างการคำนวณค่าลงทะเบียนเรียน

     1  ครั้ง  =  1 * 2,800 = 2,800

     2  ครั้ง  =  2 * 2,800 = 5,600

    12 ครั้ง = 12 * 2,400 = 28,800

ตั้งแต่ 12 ครั้ง ขึ้นไป (ค่าลงทะเบียนครั้งละ  2,400/วัน) *ภายในรุ่นเดี่ยวกัน*

   5.2 บุคคลที่ 2 หรือผู้ติดตามลด 5% = (140บ/ครั้ง)

   5.3 สมัครก่อน 15วัน ลด 5% บางรายวิชา
 

6. ชำระได้ที่ ธ.กสิกรไทย  บัญชี นายพงศ์ธร นันทวณิชย์ 
    
เลขที่ 014-8-70562-3 สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 

7. ผู้ที่ต้องการใบเสร็จ(ชำระยอด 2,800/ครั้ง) เท่านั้น
    ธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชี บจก.มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ เลขที่ 374-1-69079-9 สาขา ม.เกษตร 

คำนวณค่าลงทะเบียน  

 ส่งมาที่ minimba.ku.ac.th@gmail.com

1. พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจที่ดี

2. ธุรกิจอาหารเสริม

3. ธุรกิจร้านอาหาร

4. ธุรกิจน้ำหอม

5. ธุรกิจความงาม

6. ธุรกิจเครื่องสำอาง 

7. การต่อยอดธุรกิจ

การคำนวณค่าลงทะเบียน      
             

  ธุรกิจ ธุรกิจ

เรียนจบ ก็ได้ส่งออกกันเลย ร่ำรวยๆ ร่ำรวยๆ กันครับ

 ธุรกิจ ธุรกิจ

รีวิว

รีวิว รีวิว ธุรกิจ