ติดต่อ โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

ติดต่อเรา


ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

147 ซอยองครักษ์ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560031177

โทร. 02-243-5864 (นอกเวลาทำการ) 086-533-0866

อีเมล์ minimba.ku.ac.th@gmail.com