C007 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร

C007 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร


สมุนไพร


สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วย สารสกัด 

C007 เลือกใช้สารสกัดต่างๆมาเสริมเพื่อสร้างจุดเด่นให้ตรงตาม Concept เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ วางต่ำแหน่งสินค้า กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่วางไว้ สาระน่ารู้ก่อนเรียน สรรพคุณและประโยชน์ของสารสกัดต่าง ๆ

คลิก สรรพคุณสารสกัด 1 คลิก ประโยชน์สารสกัด 2

คลิก สรรพคุณสารสกัด 3 คลิก ประโยชน์สารสกัด 4

คลิก สรรพคุณและประโยชน์ของสารสกัด 5

 

คลิก สรรพคุณสารสกัด 6 คลิก ประโยชน์สารสกัด 7

คลิก สรรพคุณสารสกัด 8 คลิก ประโยชน์สารสกัด 9

คลิก สรรพคุณและประโยชน์ของสารสกัด 10

 

คลิก สรรพคุณสารสกัด 11 คลิก ประโยชน์สารสกัด 12

คลิก สรรพคุณสารสกัด 13 คลิก ประโยชน์สารสกัด 14

คลิก สรรพคุณและประโยชน์สารสกัด 15

สารสกัด สารสกัด

คลิก สรรพคุณสารสกัด 16 คลิก ประโยชน์สารสกัด 17

คลิก สรรพคุณสารสกัด 18 คลิก ประโยชน์สารสกัด 19

คลิก สรรพคุณและประโยชน์ของสารสกัด 20

สารสกัด สารสกัด

  สร้าง Brand ธุรกิจ ด้วย สารสกัดสมุนไพร 

   หากคุณจะเริ่มต้นธุรกิจความงามแล้วนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในธุรกิจเครื่องสำอางสารสกัดจากสมุนไพรถือได้ว่าเป็นองคประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจที่ทำให้เราแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นและสร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ทำให้มีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่มาและทำให้สือถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นและเสริมด้วยความรู้ที่สำคัญ ที่เป็นส่วนที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดภายในประเทศและตลาดเพื่อการส่งออก CLMV + จีน 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบหลักที่สำคัญๆในการทำผลิตภัณฑ์

 2. การใช้สารสกัดของสมุนไพรให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์

 3. เพื่อดูสารประกอบหลักต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารเสริม เซรั่ม ครีมบำรุง ครีมกัดแดด

 4. สามารถเลือกใช้บริการ จากโรงงานผลิตเครื่องสำอางคได้ตรงตามความชำนาญของโรงงานผลิตสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

 5. เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความชำนาญของแต่ละโรงงานที่รับผลิตเครื่องสำอางได้ตามคุณภาพ

 6. แนวคิดในการดึงคุณสมบัติพิเศษของสมุนไพลเพื่อไว้สร้างจุดเด่นของ BRAND ได้หรือผลิตสินค้าใหม่ๆ

 7. ช่องทางในพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

 8. เลือกใช้สารสกัดต่างๆมาเสริมเพื่อสร้างจุดเด่นให้ตรงตาม Concept เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจและวางต่ำแหน่งสินค้าตรงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่วางไว้

 9. เข้าใจรสยาและการใช้สมุนไพรสำหรับการดูแลผิวหน้าผู้ชาย เพื่อที่จะนำไปตั้งสูตรและพัฒนาด้วยตนเองได้
 

✔ เทคนิคในการเตรียมครีม โลชั่น และเซรั่ม

✔ การปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อครีมด้วยตนเองอย่างง่าย

✔ กลุ่มสารเคมีและสารสำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์การดูแลผิวหน้าสำหรับ.ใช้เองและเริ่มต้นธุรกิจ

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เรียนวิธีการสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 

2. การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสกัดในแต่ละตัวอย่างง่ายรวมถึงการนำสารสกัดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

3. เข้าใจสมุนไพรในแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการดูแลปัญหาผิวต่างๆ

4. เข้าใจหลักการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร

5. วิธีการสกัดสารและการประเมินคุณภาพของสารสกัดในแต่ละตัวอย่างง่าย รวมถึงการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสำคัญที่ได้

6. เข้าใจการนำสารสกัดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทต่าง                  

   สาธิตวิธีการทำสินค้าที่มีความต้องการส่งออก CLMV+ จีน การใช้สารสกัดสมุนไพรให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจความงาม 4สูตร(ครีมเซรั่ม เกสรบ้ว ครีมกวาวเครือ BATH BOMB มะขามป้อม 3in1 shampooอัญชัน)ทุกอย่างเน้นลักษณะที่ดีเพื่อการสร้างBRAND ให้กับสินค้า

คุณสมบัติของผู้เรียน  บุคคลทั่วไปและผู้สนใจ - ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนและเข้าใจพร้อมลงมือทำเองปฎิษัติ

เครื่องสำอาง

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วย ธุรกิจความงาม 

โดย

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

 ที่ปรึกษาด้านสมุนไพร ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

 การบ้านก่อนเข้าเรียน บอกนิยามของ เซรั่ม เจล ครีม แบบนาโนหรือไม่นาโน ส่งผลถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดประเภท น้ำ สเปย์ การแตกละออง ของสินค้าส่งผลต่อ user ผู้ใช้ มีผลต่อการออกแบบทั้งหมด วิธีการ ใช้  การตบ  ทา นวดหรือพ่น เช่น เดี่ยวกัน

  การเลือกหรือคาดว่าใช้สารสกัดอะไรเป็นตัวนำที่ใช้ในสินค้าของตัวเองให้ได้อย่างมีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่คุณคาดว่าจะนำไปผลิตเพื่อเสนอและนำไปเจรจาการค้าเพื่อการส่งออกกับคู่ค้า CLMV เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องการใช้สารสกัดในปริมาณอัตตาส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เช่น เจล ครีม เซรั่ม สบู่ แชมพูฯ หรือในรูปแบบ เครื่องดื่มสมุนไพร อาหารเสริม กรณีใช้สารสกัด 2ชนิด ในสินค้าเดี่ยวกันสามารถทำได้หรือไม่จะส่งเสริมหรือกดคุณภาพของสารสกัดทีผสมลงด้วยกัน การใช้สารสดัดที่สามารถทนความร้อนหรือการละลายกับน้ำ แม้แต่คุณภาพการเก็บรักษาต้องให้พ้นแสดงแดดหรืไม่เพื่อให้เหมาะกับสภาพการขนส่งหรือการแปรรูปของสารสกัดในรูปแบบผง ตากแห้ง น้ำ การละเหย อบ เพื่อเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตของสินค้าหากเป็นขวดใสตะกอนจะมีไหม หากมีเกรดสินค้าจะเป็นอีกแบบหรือจะใส่สารสกัด ซึ่งทำไม่ให้ตะกอนตกจะมีผลเสียหรือทางคุณภาพหรือไม่  ราคาจะได้ไหม เครื่องสำอาง การเก็บให้พ้นแสงแดดจะส่งผลหรือไม่ส่งผลในเรื่องของคุณภาพ สินค้าและราคาหรือไม่ คุณสมบัติที่ต้องการได้จากการใช้สารสกัด เช่น ลดริ้วรอย ลดฝ้า ลดความดัน ลดสิ้วอุตตัน กระชับผิว อกฟูรูฟิต เพื่อจะได้ตอบโจทย์ได้ถูกต้อง อุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ส่งผลในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือไม่สิ่งเหล่านี้ คือ คำถามที่ทุกๆท่านต้องเตรียมหาคำตอบของสินค้าให้ได้และวิธีการที่ง่ายและเร็วที่สุด คือ ท่านจะต้องถามจากผู้รู้ เพื่อย่อระยะเวลาในการทำงานนี่คือคำตอบของการที่ท่านเข้ามาอบรม

เริ่มวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30–16.30 น. 

ค่าลงทะเบียน 1 วัน 2,800 บาท

ใบสมัครเรียน ส่งมาที่ minimba.ku.ac.th@gmail.com

 & ธ.กสิกรไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 

 บัญชี นายพงศ์ธร นันทวณิชย์ 

 เลขที่ 014-8-70562-3
 

  & ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 

 บัญชี บจก. มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ 

 เลขที่ 374-1-69079-9

ติดต่อสอบถาม การเลือกใช้สารสกัดและเลือกซื้อแหล่งสารสกัดที่ได้คุณภาพที่วัตถุดิบที่เชื่อถือได้ที่ บริษัท ชายน์ เฮิร์ป กรุ๊ป จำกัด 02 952 8827, 089 215 4663

ใบเสนอราคาสารสกัดสมุนไพร 1  /  ใบเสนอราคาสารสกัดสมุนไพร 2     

ยาอายุวัฒนะ (ครีมบำรุงผิว) 

ครีม ครีม

ติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคา Tel. 086 533 0866 ยาอายุวัฒนะ 

(ครีมบำรุงผิว) ราคาตัวอย่าง/ ชิ้น คลิก

(ครีมบำรุงผิว) ราคา/1,000 ชิ้น คลิก

การันตรีผล จาก ผลการสำรวจของผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้ด้วยเองและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

คลิกดูรายละเอียด บรรยากาศ สถานที่อบรม ช่องทางการลงทะเบียน อื่นๆ ได้ตามหัวข้อด้านล่างนี่เลยคะ

การผลการันตรี 

**ใบประกาศนียบัตรรับลองหลักสูตร**

**ใบประกาศนียบัตรแบรับรองรายวิชา**

**ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม**

**รีวิวของผู้อบรม Mini Entrepreneur**

**บรรยายการผู้เข้าอบรมกับโครงการ**
 

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 

สิทธิพิเศษต่างๆจากโครงการ Mini Entrepreneur

*-*เอกสารรับรองโครงการ Mini Entrepreneur*-*

*-*สิทธิพิเศษต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน*-*

สนใจติดต่อ อ.ที่ปรึกษา(ผู้รับสมัคร) เส้น

T.086 533 0866 อ.แจ๊ค                      

ID บรรทัด; TopTopGun

รีวิว รีวิว รีวิว