C009 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร

C009 สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร


สมุนไพร

  สร้าง Brand ธุรกิจ ด้วย สารสกัดสมุนไพร 

 การสกัด (Extraction) หมายถึง การแยกสิ่งที่ต้องการออกจากสิ่งที่ไม่ต้องการ การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรคือการแยกองค์ประกอบทางเคมีออกจากกากสมุนไพรหรือจากองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่ต้องการ สารสกัดพืชสมุนไพร (Herbal extracts) เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้สำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ปัจจุบันมีความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสามารถเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ ลดปัญหาของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์สามารถปรับแต่งองค์ประกอบทางเคมีได้ และเนื่องจากกากสมุนไพรจะถูกแยกออกในระหว่างการเตรียมสารสกัด ปริมาณของสารสกัดจึงมีขนาดที่ลดลงกว่าการใช้สมุนไพรทั้งหมดส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความร่วมมือในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น

วิธีสกัดแบบไหน เหมาะกับงาน ต้องคำนึงถึง

* การนำไปใช้ ใช้ภายนอกหรือใช้ภายใน

* ภูมิปัญญา วิธีการสกัดที่เหมาะสม   ประสิทธิผลที่ต้องการ

* สารที่ต้องการ/ไม่ต้องการ วิธีการสกัดที่เหมาะสม ตัวทำละลายที่เหมาะสม

สารสกัด

การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสกัดในแต่ละตัวอย่าง เข้าใจการนำสารสกัดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทต่างๆ

#หลักสูตรการสกัดสารจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

→ การนำสารสกัดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

→ เข้าใจสมุนไพรในแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการดูแลปัญหาผิวต่างๆ

→ เข้าใจหลักการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร

→ การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสำคัญที่ได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบหลักที่สำคัญๆในการทำผลิตภัณฑ์

2.การใช้สารสกัดของสมุนไพรให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์

3.เพื่อดูสารประกอบหลักต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารเสริม เซรั่ม ครีมบำรุง ครีมกัดแดด

4.สามารถเลือกใช้บริการ จากโรงงานผลิตเครื่องสำอางคได้ตรงตามความชำนาญของโรงงานผลิตสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1.เรียนวิธีการสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 

2.การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสกัดในแต่ละตัวอย่างง่ายรวมถึงการนำสารสกัดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

3.เข้าใจสมุนไพรในแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการดูแลปัญหาผิวต่างๆ

4.เข้าใจหลักการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร

5.วิธีการสกัดสารและการประเมินคุณภาพของสารสกัดในแต่ละตัวอย่างง่าย รวมถึงการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสำคัญที่ได้

6.เข้าใจการนำสารสกัดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทต่าง

เครื่องสำอาง

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วย ธุรกิจความงาม 

โดย

ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

 ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ขอปรับจำนวนผู้อบรม  Up date ข้อมูลทุกวันจันทร์ 

รับจำกัดไม่เกิน  20 ท่าน 

ผู้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน  8 ท่าน

รับเพิ่มได้ 12  ท่าน

เริ่ม วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

เวลา 08.30น.-16.30 น. 

ระยะเวลาอบรม 1วัน

ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

-.อยากสร้างธุรกิจพร้อมลงทุนไม่มาก

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

-.เริ่มธุรกิจมองหาช่องทางอื่นๆ

-.ต่อยอดธุรกิจครอบครัว

-.ต้องการสร้างธุรกิจตัวเอง

สารสกัด

คลิกดูรายละเอียด

ตารางเรียนแบบเฉพาะ

1.รายวิชา

2.ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 

3.ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

การเข้าอบรม

1.การสมัครและการชำระค่าลงทะเบียน

2.สถานที่อบรม

การันตรี โดย

1.การรับใบประกาศนียบัตร

2.คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

3.เอกสารการอนุมัติโครงการฯ

4.รีวิว

ฝากร้านกับโครงการฯ

1.ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

2.ธุรกิจความงามฯ

สมาชิก Mini Entrepreneur Program

*ติดตามงานที่สนับสนุน*

ID Line; TopTopGun  เส้น

สอบถามได้ที่  02 243 5864 อ.พงศ์ธร

เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

(นอกเวลาทำการ) Tel. 086 533 0866

รีวิว รีวิว รีวิว