ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร


ธุรกิจอาหาร

หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

   การวาง Concept ธุรกิจร้านอาหาร เมื่อเริ่มคิดทำธุรกิจหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องคิดให้ลงตัวได้เร็วที่สุดคือการสร้าง Concept ให้กับผลิตภัณฑ์เพราะผลิตภัณฑ์ที่มี Concept เป็นของตัวเองจะง่ายต่อการจดจำและนำไปสู่การสร้าง Brnd โดยเฉพาะในยุคนี้การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี Concept ให้ โดดเด่นมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนในสังคมกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง 
   Concept จึงหมายถึงการสร้างเรื่องราวหรือแสดงอารมณ์ที่เราต้องการสื่อสารออกไปให้กับผู้เป็นลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการดังนั้นความคิดหลักในการโฆษณา(Advertising Concept) จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุด เพื่อดึงความสนใจสร้างปฏิกิริยาและทําให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยอาจมีประเด็นในการคิด Concept ได้ดังนี้  
หากว่าไปแล้วแนวคิดการวาง Concept ในการบริหารงานในด้านธุรกิจ นั้น ความสำคัญของการบริหารธุรกิจเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจในการวาง Concept VS Brend เปรียบเทียบ แนวคิด <---> ตรา <---> การทำ MARKENTING

MARKENTING <---> BRAND <---> CONCEPT

หากคุณเข้าใจกับ CONCEPT <----> BRAND <----> MARKENTING 
นิยาม 3 คำ นี้แล้ว 
มันคือ หัวใจ ที่สำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภท 

     หลักในการบริหารร้านอาหารต้องยึดหลัก 4 P ยึดหลัก 4P การทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จต้องใช้หลักการตลาด 4 P สำหรับ P ตัวแรก Product คือ อาหารต้องทำให้อร่อยต้องเลือกหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสดสะอาด โดยที่รสชาติอาหารจะต้องมีอาหารที่รสชาติเด่นภายในร้านสัก 2-3อย่างให้ลูกค้าติดปากและจดจำร้านของเราได้ จากอาหารชนิดนั้น P ตัวที่สอง Place (สถานที่)ต้องคำนึงถึงที่จอดรถเพราะปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องขับรถมา ดังนั้น จะต้องมีที่จอดรถไว้บริการซึ่งถ้าอยู่ในตัวเมืองอาจจะหาที่จอดรถยาก ดังนั้น ต้องอาศัยไปเปิดตามชานเมืองหรือย่านถนนตัดใหม่ ซึ่งถ้าอยู่ไกลต้องใช้การทำประชาสัมพันธ์ช่วยด้วย สำหรับ P ตัวที่สาม Promotion(ส่งเสริมการขาย) ซึ่งการทำร้านสิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ การส่งเสริมการขายเพื่อช่วยกระตุ้นลูกค้า โดยอาจจะร่วมกับใครก็ได้ เช่น ร่วมบริษัทผู้ผลิตเบียร์หรือเครื่องดื่มและขายต่ำกว่าทุนหรือตัวอย่างภัตตาคาร มีการจัดโปรโมชั่นอิ่มเดียว90บาทซึ่งถ้าลูกค้ามาเป็นครอบครัว เด็กกินน้อยกว่าผู้ใหญ่กินเยอะก็ทั่วเฉลี่ยกันไปก็ไม่ขาดทุนและหันไปทำกำไรจุดอื่นแทนอย่าง เช่น น้ำชาหรืออาหารอื่นที่ลูกค้าสั่งเพิ่มและ P ตัวสุดท้าย คือ Price การตั้งราคาสินค้าถือว่าสำคัญมากสำหรับการเปิดร้านอาหารยิ่งช่วงในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันถ้าแพงมากก็ไม่ลูกค้ามากินอย่างแน่นอน ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% เช่น น้ำชาหรืออาหารอื่นที่ลูกค้าสั่งเพิ่มและ P ตัวสุดท้าย คือ Price การตั้งราคาสินค้าถือว่าสำคัญมากสำหรับการเปิดร้านอาหารยิ่งช่วงในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันถ้าแพงมากก็ไม่ลูกค้ามากินอย่างแน่นอน ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% เช่น น้ำชาหรืออาหารอื่นที่ลูกค้าสั่งเพิ่มและ P ตัวสุดท้าย คือ Price การตั้งราคาสินค้าถือว่าสำคัญมากสำหรับการเปิดร้านอาหารยิ่งช่วงในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันถ้าแพงมากก็ไม่ลูกค้ามากินอย่างแน่นอน ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% ซึ่งการบริหารต้นทุนของร้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในทุกธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักการบริการต้นทุนบัญชีในส่วนของร้านอาหารต้นทุนของอาหารจะต้องไม่เกิน 45% 45%45% 

    จุดสำคัญของการทำร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จมีเคล็ดลับง่าย อาหารอร่อย ราคาไม่แพงและบรรยากาศการจัดร้านดี สะอาด ซึ่งรสชาติอาหารที่อร่อย เราไม่ควรที่จะตัดสินด้วยตัวเองหรือเอาตัวเองมาเป็นตัววัดควรจะให้นักชิมที่เป็นกลางมาช่วยชิมและแนะนำรสชาติให้ การทำอาหารอร่อยถือว่าเป็นพรสวรรค์แต่ละคนแต่การทำอาหารในร้านอาหารไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวสิ่งสำคัญ คืออร่อยและเร็วซึ่งอาหาร 1จานจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 3นาที การดัดแปลงอาหารเป็นเทคนิคช่วยดึงลูกค้าได้แต่การดัดแปลงอาหารถ้าทำดีก็ดีไปถ้าทำไม่ดีก็ไม่ดีทำให้เสียรสชาติไปได้การดัดแปลงต้องมีความเหมาะด้วย เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งใส่ผักหวานแทนถั่วงอกทำได้ดี รสชาติดีลูกค้าก็จะติดใจทำได้ลูกค้าจำนวนมากท้ายสุดที่ฝากไว้ คือ ความสะอาด ร้านอาหารแม้ว่าจะอร่อยแค่ไหนถ้าสถานที่ไม่สะอาดก็ไม่มีใครเข้าร้านเหมือนกัน 

     หัวข้อ ทำร้านอาหารให้รวยผมช่วยได้ การถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญทที่มากทั้งประสบการณ์และความรู้ ให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพที่ชัดเจนของธุรกิจมากยิ่งขึ้นและการจัดการทางด้านการเงินธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในฐานะผู้บริหารระดับแนวหน้าที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และให้มุมมองเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

     ตัวอย่าง เจ้าของร้านอาหารที่พบเจอปัญหาการบริหารจัดการภายใน ซึ่งมีการโกงกินกันภายในระหว่างกัปตัน คนเขียนบิลและในครัวเพราะภัตตาคารจีนจะมีวัตถุดิบหลายตัวที่ราคาสูง อย่างพระกระโดดกำแพง เมื่อมีลูกค้าสั่งหม้อ 2,000บาท ทำหม้อละ 5,000บาท มาให้โดยลูกค้าจ่ายส่วนต่าง 3,000บาท ให้กับกัปตันก็จะนำไปแบ่งให้คนเขียนบิลและในครัว ถ้าเจ้าของไม่เช็คให้ดีจะไม่รู้ว่าตัววัตถุดิบตัวนี้มันหายไป หรือแม้แต่แก๊สที่ใช้หุงต้มก็มีวิธีการกินกัน โดยโคกับทางร้านแก๊ส เมื่อแก๊สใช้ไปครึ่งถังก็จะสั่งใหม่ และเก็บถังเก่าและทางร้านแก๊สจะจ่ายเงินคืนแก๊สส่วนที่เหลือให้ซึ่งสั่งครั้งหนึ่งประมาณ 6ถังรู้สึกผิดสังเกตว่ามีการสั่งแก๊สบ่อยมากซื้อเครื่องวัดมาจึงรู้ว่าถังนั้นยังมีแก๊สเหลืออยู่

     ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ของการทำร้านอาหารทุกร้านต้องเจอ คือ การขโมยอุปกรณ์ ช้อน ซ้อม มีด จาน ชาม รวมถึงเครื่องปรุงต่างๆก็จะยัดใส่ถุงดำเหมือนเป็นขยะและให้รถมารอรับไปแต่ปัญหาสุดท้ายที่ทำให้ต้องปิดกิจการและไม่ตัดสิ่นใจทำต่อ เพราะเมื่อทีมพ่อครัวร้อนยกทีมลาออกเพราะพ่อครัวขาดความรับผิดชอบกินเหล้าไม่มาทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไป จึงตัดสินใจไล่พ่อครัวใหญ่ออก เมื่อเขาออกไปอยู่ที่อื่นก็ดึงทีมงานเขาออกไปด้วย จึงลาออกกันหมดและที่เราไม่หาพ่อครัวใหม่และตัดสินใจเลิกกิจการทั้งที่ลูกค้าก็ยังมี เหตุผลสำคัญมาจากปัญหาครอบครัวเพราะการเปิดร้านอาหาร ต้องดูแลใกล้ชิดไม่มีวันหยุดทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว ภรรยาซึ่งเข้ามาช่วยงานที่ร้านไม่มีเวลาดูแลลูกและภรรยาเครียดเรื่องเงินที่ต้องจมไปกับการลงทุนที่เกิดจากปัญหาต่างๆที่กล่าว จนภรรยาต้องเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นเหตุผลว่าเราไม่ทำต่อและเซ้งกิจการให้คนอื่นไป โดยบทเรียนครั้งนี้ทำให้เราต้องเสียบ้านไป 1หลังและที่ดิน 1แปลงกว่า20ล้านบาท บทเรียนว่าก่อนตัดสินใจก้าวสู่ธุรกิจนี้ควรที่จะได้ศึกษาก่อนลงมือทำ

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร

ร้านอาหาร ร้านอาหาร

วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้รู้ถึงหลักการวาง Concept ในการทำธุรกิจร้านอาหาร

 - การเลือก ทำเล ที่ตั้ง ในการทำธุรกิจร้านอาหาร

  - หลักการวางแผนการตลาด

  - หลักการวิเคราะห์ วางระบบบัญชีร้านอาหาร

  - ช่องทางต่างๆ ในการวางแผนทำประชาสัมพันธ์และการสร้าง Brand ร้าอาหาร

  - ช่องทางการสร้างร้านอาหารบนสื่อ Onlineทำwww ในการทำธุรกิจร้านอาหาร

  - ลูกเล่นต่างๆ ในการทำธุรกิจร้านอาหารให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจได้

  - แนวทางการว่างแผนในการบริหารคน ขยายกิจการ (ธุรกิจแฟรนไชส์)

 ***ควรทำการบ้านก่อนเข้าอบรม***

สัมนาธุรกิจร้านอาหาร

หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

ทำร้านอาหาร ให้รวย ผมช่วยได้  

ระยะรวม 96ชั่วโมง (อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์) 
เวลา 08.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ประกอบการและผู้สนใจ

ตารางเรียนรวมในรุ่นที่  5  
เริ่มวันที่ 8 ตุลาคม 2560    ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560

ชื่อ – นามสกุล                            Tel.                             E-mail:

รวม 24

1 ตค–24 ธค

จำนวน 24 ครั้ง / วัน

หมายเหตุ

ครั้ง/วัน

วันที่

เนื้อหา (คลิก)ดูรายละเอียด ที่รายชื่อวิชา

หมายเหตุ รุ่น 5

เช้า

1/10/60

สร้างโมเดลธุรกิจ (สบู่ทองคำ)

ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช 

บ่าย

สาธิตวิธีการทำสบู่ทองคำ

อ.สมหมาย สาตทรัพย์

เช้า

8/10/60

สร้างโมเดลธุรกิจ (สบู่ทองคำ)

ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช 

บ่าย

ทำสบู่ทองคำ

อ.สมหมาย สาตทรัพย์

เสาร์

14 - 15/10/60

Concept ธุรกิจ (เริ่ม Couse)

ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์

อาทิตย์

การสร้างBrand ด้วยConcept

อ.วรเกษมสันต์

2 วัน

21-22 / 10/60

การตลาดภายนอก – ภายใน

อ.วรเกษมสันต์

2 วัน

28-29 / 10/60

ปรุงกลิ่นสร้างBRAND (น้ำหอม)

ดร.บังอร เกียรติธนากร

ครั้ง/วัน

วันที่

Couse (รอยืนยัน วันรับปริญญา)

หมายเหตุ

2 วัน

4-5 / 11/60

จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

อ.สมศักดิ์ อัตถโกศล

2 วัน

11-12 / 11/60

บัญชีพารวย (เจ้าของธุรกิจต้องรู้)

อ.มานพ อิ่มอะ

1 วัน

ส  18 /11/60

สร้าง Brand ให้ปังด้วยสารสกัดสมุนไพล

ภญ.ดร.ประครองศิริ บุญคง

1 วัน

อา 19 /11/60

ทำครีม เซรั่ม แชมพู Bath Bomb

อ.วิโรจน์ ถาวรประชา

1 วัน

ส  25 /11/60

เรียนการทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ภญ.ดร.ประครองศิริ บุญคง

1 วัน

อา 26 /11/60

Start Up ธุรกิจความงามฯ

ภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 

ครั้ง/วัน

วันที่

หลักสูตร

หมายเหตุ

2 วัน

2 - 3/12/60

อีคอมเมิร์ซและการตลาดออนไลน์

อ.บอล & อ.ใบตอง

2 วัน

9 - 10/12/60

ทางลัดการออแบบผลิตภัณฑ์ให้ปัง

อ.วรเกษมสันต์

2 วัน

16 - 17/12/60

ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยได้

ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์

1 วัน

23/12/60

โปรแกรมสำหรับร้านอาหาร

 

1 วัน

24/12/60

 “แฟรนไชส์ (Franchise)”

ดร.วิชัย เจริญธรรมนานนท์

ใบสมัครเรียน ส่งมาที่ minimba.ku.ac.th@gmail.com

หมายเหตุ   - กรุณาจองเที่ยวบินขากลับ เวลา 22.00น.

อัตตราค่าลงทะเบียน ครั้งละ 2,800/ครั้ง/วัน

 1. ชำระเหมาจ่าย 12ครั้ง = 28,800 = (2,400/ครั้ง)

  12 ครั้งขึ้นไป ชำระ 2,400/ครั้ง *ในรุ่นเดี่ยวกัน*

 2. บุุคคลคนที่ 2 ลด 5% = (140บ/ครั้ง)

 3. สมัครก่อนวันอบรม 15วัน ลด 5% = (280/2วัน)

 4. ชำระได้ที่ ธ.กสิกรไทย 
     
ชื่อบัญชี นายพงศ์ธร นันทวณิชย์ 
     
เลขที่ 014-8-70562-3 สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 

 5. ผู้ที่ต้องการใบเสร็จชำระยอด 2,800/ครั้ง ได้ที่ 
     
ธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชี บจก.มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์
     เลขที่ 374-1-69079-9 สาขา ม.เกษตรศาสตร์    

การคำนวณค่าลงทะเบียน

คลิกดูรายละเอียด บรรยากาศ สถานที่อบรม ช่องทางการลงทะเบียน อื่นๆ ได้ตามหัวข้อด้านล่างนี่เลยคะ

การผลการันตรี 

**ใบประกาศนียบัตรรับลองหลักสูตร**

**ใบประกาศนียบัตรแบรับรองรายวิชา**

**ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม**

**รีวิวของผู้อบรม Mini Entrepreneur**

**บรรยายการผู้เข้าอบรมกับโครงการ**
 

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 

สิทธิพิเศษต่างๆจากโครงการ Mini Entrepreneur

*-*เอกสารรับรองโครงการ Mini Entrepreneur*-*

*-*สิทธิพิเศษต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน*-*