ผู้ให้การสนับสนุนและร้านค้าต่างๆ

ผู้ให้การสนับสนุนและร้านค้าต่างๆ


ผู้ให้การสนับสนุน

 

ร้านค้าของผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ Mini Entrepreneur

 

ติดต่อสอบถามการสนับสนุนโครงการ Mini Entrepreneur ได้ที่  Tel. 086 533 0866 อ.พงศ์ธร นันทวณิชย์ ผู้จัดการโครงการฯ