ผู้ให้การสนับสนุนร้านค้าต่างๆ

ผู้ให้การสนับสนุนร้านค้าต่างๆ


 

สินค้าและบริการที่ได้ที่ผ่านการรับรองจากคณาจารย์ในโครงการ Entrepreneur และ เป็นที่ยอมรับมากกว่า 90% จาก ผู้ที่เคยใช้บริการ

 

ลำดับที่

รายการสินค้า

ราคา/ขนาด

ราคาพิเศษ/จำนวน

พัฒนาโดย

สมาชิก (96H)

ผู้อบรม

ทั่วไป

1

ครีมกระชับคอ(ยาอายุวัฒนะ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

380 / 10g

580 / 10g

780 / 10g

1,000ชิ้น ขึ้นไป

ภญ.ดร.ประคองศิริ

2

น้ำหอม สูตร Unisex

40 / 10ml

50 / 10ml

60 / 10ml

3,000/1ลิตร

โบชัวร์

3

น้ำหอม สูตร Sex appeal

60 / 10ml

70 / 10ml

90 / 10ml

5,000/1ลิตร

โบชัวร์

4

ชุดน้ำหอมทดลอง A – Z (50 กลิ่น) พร้อมอุปกรณ์

1,500/ชุด

1,800/ชุด

2,200/ชุด

+30ชุด

TCFF

5

การขอรับที่ปรึกษา (ธุรกิจร้านอาหาร)

-

-

-

คลิก แบบฟอร์ม

ดร.สุรชัย

6

การขอรับที่ปรึกษา (การบริหารธุรกิจ)

-

-

-

คลิก แบบฟอร์ม

ดร.วิชัย

7

การขอรับที่ปรึกษา (การเงินและการบัญชี)

-

-

-

คลิก แบบฟอร์ม

อ.มานพ

8

 การขอรับที่ปรึกษา (วิจัยและการพัฒนาคุณภาพสินค้า)

-

-

-

คลิก แบบฟอร์ม

ภญ.ดร.ประคองศิริ

9

การขอรับที่ปรึกษา (วิจัยและการพัฒนาคุณภาพสินค้า)

-

-

-

คลิก แบบฟอร์ม

ดร.บังอร

10

สารเคมีที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง

ใบเสนอราคา 1

ใบเสนอราคา 2

ใบเสนอราคา 3

 

รับรองคุณภาพ

11

การออกแบบสินค้า และ Logo สินค้า

-50%

-30%

10,000/ชิ้น

คลิก แบบฟอร์ม

อ.วรเกษมสันต์ 

12

การจัดตกแต่งสถานที่ตามหลัก ฮวงจุ้ย

-

-

-

คลิก แบบฟอร์ม

อ.สมศักดิ์

13

สารสกัดที่ใช้ในการทดลอง   บริษัท ชายน์ เฮิร์ป กรุ๊ป จำกัด 

ใบเสนอราคา 1

ใบเสนอราคา 2

ใบเสนอราคา 3

 

 089 215 4663

14

โรงงานผลิตที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากโครงการฯ

(ตามความถนัดของการพัฒนาสินค้าไปควบคู่กับผู้ประกอบการ)

(+ 5)กิโล 

(+ 10)กิโล 

-

คลิก แบบฟอร์ม

ติดต่อโครงการ

15

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสำนักงานบัญชี

- 20%

- 10%

-

คลิก แบบฟอร์ม

ติดต่อโครงการ

16

การเจรจาการค้ากัมพูชา 13 – 15 ธ.ค. 60 (3วัน)

- 50%

- 20%

-

28,900/คน

โบชัวร์

17

ออกงานสมุนไพร 15 - 25 ธ.ค. 60 

1 2 3 4 5 6 7 

-50%

5,000

-

10 วัน

โบชัวร์


ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่               

Tel. 086 533 0866                   

Email; minimba.ku.ac.th@gmail.com

 

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับโครการฯ

   

 เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายใต้ โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur  โดยมีรายละเอียด ดั้งนี้ 

ณ. เชียรรังสิต  เริ่มวันที่ 15 - 25 ธันวาคม บูธ ZONE 2  หมายเลข B52  

รับ BRAND  สินค้าที่เข้าร่วมกับโครงการ จำนวน  3 BRAND โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมกับโครงการ ด้งนี้ 

 

1. ส่งภาพถ่ายสินค้าที่จะเข้าร่วม มาพิจารณาได้ที่ mail;  minimba.ku.ac.th@gmail.com

2. กรณีผ่านการพิจารณา ชำระค่าธรรมเนียมร่วมกับโครงการ 10 วัน

    2.1 ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนกับโครงการ 96 ชั่วโมง ขึ้นไป ชำระค่าธรรมเนียม 2,500/10 วัน

    2.2 สมาชิกและบุคคลทั่วไป ชำระค่าธรรมเนียม 5,000/10 วัน

-------------------------------------------------- ------------------------------------

การเจรจาธุรกิจการค้า  CLMV ประเทศกัมพูชา 

วันที่ 13 14 15 ธันวาคม 2560 

เจรจาการค้า