งานแสดงศักยภาพของผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ

งานแสดงศักยภาพของผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ


สัมมนา

ประกาศ ด่วน...ตารางสัมมนาฟรี 

สัมมนา

ลำดับ

วัน

เวลา

ชื่อหัวข้อนำเสนอ

วิทยากร 

1

12/7/18

13.00-13.45

การจัด ร้าน ให้ได้  1,000,000 ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย  

คุณบวรศักดิ์ อัตถโกศล 

2

13/7/18

14.00-14.45

เจาะตลาด CLMV+จีน ง่ายนิดเดียว ด้วย ธุรกิจอาหารเสริม

คุณพรพันธ์ พรมวัง  

3

14/7/18

13.00-13.45

การจัด ร้าน ให้ได้  1,000,000 ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย  

คุณบวรศักดิ์ อัตถโกศล 

4

15/7/18

14.00-14.45

การจัดการธุรกิจร้านอาหาร "ขั้นเทพ" 

คุณลัดดา สำเภาทอง

นายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร

5.

15/7/18

16.00-16.45

           ธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก CLMV+จีน  ง่่ายนิดเดี่ยว 

 ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

ประธานโครงการ ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร  

 

ธุรกิจ

 

ASEAN Retail 2018 :

 http://www.aseanretailshow.com 

เรียน ท่านผู้ประกอบการและผู้สนใจ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า ASEAN Retail 2018 กับโครงการ Mini Entrepreneur

เอกสารแนบ

1.กำหนดการเข้าร่วมกับโครงการ Mini Entrepreneur 

ธุรกิจ

 ตามที่ โครงการ Mini Entrepreneur มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยตัวเองในรูปแบบแนวทางที่ถูกต้องของการทำธุรกิจ อีกทั้ง เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ติดตามความช่วยเหลือหลังจากผู้ที่ผ่านการอบรมและเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของคณาจารย์ในโครงการ โดยประเมินผลหลังจากผู้ที่ผ่านการอบรกับโครงการไปแล้วสามารถทำธุรกิจการค้า ทั้งภานในประเทศและการส่งออกร่วมถึงสามารถเจรจาธุรกิจการค้าได้ด้วยตัวเอง นั้น

ธุรกิจ

 โดยได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเตรียมจะจัดงาน ASEAN Retail 2018 ระหว่างในวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา พร้อมกับงาน Thailand Retail, Food and Hospitality Services 2017 (TRAFS 2018) และงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2017 (TFBO 2018)  บนพื้นที่รวม 15,000 ตรม. ฮอลล์ 102-104

 รูปแบบของการจัดงาน ASEAN Retail 2018 เป็นงานแสดงที่รวบรวมอุปกรณ์และเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า (Retailer) ที่มี Shop อยู่ในศูนย์การค้า รวมถึง ร้านอาหาร ซึ่งสินค้าที่นำมาจัดแสดงประกอบไปด้วย RETAIL Technology, RETAIL Design & In-store marketing และ Internet Retailing นอกเหนือจากในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้าแล้วนั้น ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ นักลงทุนและผู้ที่สนใจในธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการเข้าร่วมฟังสัมมนาตลอด 4 วัน 

ธุรกิจ

 ทางโครงการฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญเรียนเชิญท่านมาร่วมออกงานจัดแสดงสินค้าและผู้สนใจได้ร่วมและเข้าร่วมสัมมนาด้านวิชาการกับโครงการฯในงาน ASEAN Retail 2018 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจอาหารและร้านอาหารและการทำธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) โครงการ Mini Entrepreneur มีความเชื่อมั่นว่างาน ASEAN Retail 2018 จะเป็นเวทีศูนย์กลางในการเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อการส่งออก อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าฟังสัมมนาและผู้สนใจประกอบธุรกิจส่วนตัวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้พบผู้ค้าเพื่อการเจรจาทางธุรกิจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯและผลการตอบที่ดีในงานแสดงสินค้าในครั้งนี้อีกด้วย

ธุรกิจ สัมมนา

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากท่าน 

 

 ขอแสดงความนับถือ

 นายพงศ์ธร นันทวณิชย์

 ผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการฯ

ธุรกิจ

กำหนดการ ASEAN Retail 2018

 

** ส่งผลงานของท่านได้ที่ผู้จัดการโครงการฯ โทร. 086 533 0866  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 กรณี สินค้าที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะได้เข้ารับการปรึกษาจากทางคณาจารย์ทุกท่านในโครงการ ก่อนออกงานจัดแสดงสินค้า ASEAN Retail 2018

 

** ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ประกาศรับสมัคร ผู้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้ากับโครงการ Mini Entrepreneur ส่งรายชื่อพร้อมกับ Brand ของท่านเพื่อทำการพัฒนาสินค้าและเตรียมความพร้อมของท่านจากคณาจารย์ในโครงการ

 

** วันที่ 3 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ขั้นตอนการพัฒนาสินค้าและขอเข้านัดปรึกษาส่วนตัวกับคณาจารย์ในโครงการฯ เพื่อให้ทราบแนวทางพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับโอกาศทางการค้าให้ได้มากที่สุด

 

** วันที่ 14-31 พฤษภาคม 2561 ขั้นตอนการพิจารณาสินค้าและประกาศรายชื่อผ่านการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า ASEAN Retail 2018

 

** วันที่ 1-14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการพิจารณาสินค้าที่ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Retail 2018

 

** ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ยืนยันและชำระค่าธรรมเนียบในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า

 -*- ผู้ผ่านการอบรมน้อยกว่า 96 ชั่วโมง (1-11 วัน)

 ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงาน 10,000 บาท

 -*- ผู้ผ่านการอบรมตั้งแต่ 96 ชั่วโมง (ตั้งแต่ 12 วัน ขึ้นไป)

 ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงาน 5,000 บาท

 

** วันที่ 1-11 กรกฎาคม 2561 เตรียมความพร้อมในการการเข้าร่วมงาน ASEAN Retail 2018

 

** วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 เริ่มงาน ASEAN Retail 2018 พร้อมเจรจาธุรกิจการค้ากับผู้มาร่วมงาน 

 

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ทำและได้รับคู่ค่าทางธุรกิจที่ดีจากการจัดงานในครั้งนี้ ทุกท่าน

 

เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดสอบถามได้ที่  02 243 5864 อ.พงศ์ธร

(นอกเวลาทำการ) Tel. 086 533 0866

ID Line; TopTopGunติดต่อ

รีวิว รีวิว รีวิว