C005 จัด“ร้าน”ให้ได้“1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย

C005 จัด“ร้าน”ให้ได้“1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ย

   การจัดร้าน  ให้ได้ 1,000,000 

ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย 

ศาสตร์ ที่มีอายุมากกว่า  4,000 ปี และยังเป็นที่นิยมใช้จนมาถึงปัจจุบัน 

การจัด “ร้าน” ให้ได้ “1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย 

 ภาคการบรรยาย(Lecture)&(WorkShop)ภาคปฎิบัติ หากมีผู้แอบอ้างว่า“สามารถจัดฮวงจุ้ยให้รวยได้”จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ90เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าองค์ประกอบของการจัดฮวงจุ้ยแล้วรวยนั้นไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน ทั้งนี้มีกฎข้อบังคับเรื่องของรูป ดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยามและกฎข้อบังคับอีกเป็นจำนวนมากอีกทั้งผู้ที่จะกระทำการจัดฮวงจุ้ย ดังกล่าวได้ต้องเป็นผู้เข้าใจในระบบวิชาอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน ฉะนั้นคำอ้างที่ว่า“จัดฮวงจุ้ยแล้วรวย”ก็เพียงแค่ผลทางการตลาด เพื่อที่จะหลอกล่อผู้สนใจที่มีความโลภหลงเชื่อเท่านั้น แต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ได้เกิดผลตามที่กล่าวอ้างเลย 

ฮวงจุ้ย

 หากจะถามว่า “ทำอย่างไรจึงจะจัดฮวงจุ้ย ให้ได้ผลดังที่ถามมา” ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้วเห็นว่าบุคคลผู้นั้นพอที่จะสามารถสร้างฐานะ การจัดฮวงจุ้ยก็มีส่วนส่งเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นมาได้จะเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลการหาองศาและทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล ในการวาง ฮวงจุ้ยบ้านใหม่ทั้งหลัง คือ มีการวางตั้งแต่เริ่มสร้างทุกตำแหน่งจะวางด้วยฮวงจุ้ยทั้งหมด จากนั้นซินแซจะทำนายผลในการวางฮวงจุ้ยว่าจะเกิดผลดีเมื่อใด? หรือ ได้รับผลจากการจัดฮวงจุ้ย เมื่อใด?  การแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ได้รับความร่ำรวย จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

ฮวงจุ้ย

        สรุปคือ

ฮวงจุ้ยดี+ดวงดี = รุ่งโรจน์

ฮวงจุ้ยดี+ดวงตก = ค้ำพยุง

ฮวงจุ้ยไม่ดี+ดวงไม่ดี = ม้วยมรณา

หลักการที่สำคัญ ผู้ที่คิดจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ที่ใช้จะต้องรู้จักพื้นดวงของตนเองเป็นสำคัญเพราะแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน หากต้องการที่จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ควรดู ฤกษ์-ยาม ให้สอดคล้องตามหลักการใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกันด้วย...

ฮวงจุ้ย

 การค้าการขาย หน้าร้านถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นด่านแรกในการเรียกลูกค้าเข้าร้าน หรือหันมามองว่าร้านนี้ขายอะไร ป้ายชื่อร้านใครสวยสะดุดตา ก็ย่อมมีคนอยากมองอยากเข้าเป็นธรรมดา ซึ่งหลักฮวงจุ้ยบอกว่า ป้ายร้านที่ดีจะต้องดักกระแสของลูกค้าได้ไม่ว่าจะมาจากทิศทางใด ซึ่งโดยปกติตำแหน่งของป้ายก็มักจะมีอยู่ 3 ตำแหน่งด้วยกัน คือ ด้านซ้าย ตรงกลาง และ ด้านขวาของร้าน ทั้งนี้เวลาจะเลือกวางป้าย จะต้องดูกระแสคนเข้าร้าน ลองสังเกตุดูว่า ลูกค้าเดินมาทางไหนเป็นหลัก ถ้าเดินมาทางซ้ายจะต้องวางป้ายร้านในตำแหน่งขวา  ถ้าเดินมาจากทางขวาจะต้องวางป้ายในตำแหน่งซ้าย ถ้าเดินตรงเข้ามาหน้าร้าน จะต้องวางตำแหน่งกลาง นี่ถือเป็นหลักพื้นฐานในการวางป้ายตามหลักฮวงจุ้ยกันเลยทีเดียว ไปดูกันว่ามีแบบไหนบ้าง

ฮวงจุ้ย

1.ป้ายขนานกับตัวร้าน ตำแหน่งนี้ถือเป็นป้ายที่ติดกันทั่วๆไป  ซึ่งจะอยู่ตรงกลางหน้าร้าน การติดป้ายลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ในการมองเห็นทุกทิศทาง ไม่ว่าลูกค้าจะมาจากด้านซ้ายด้านขวา

2 .ป้ายขวางกับตัวร้าน การติดป้ายในลักษณะยื่นขวางออกมาจากตัวร้าน จะใช้เพื่อดักกระแสในทางระนาบ ลูกค้าจะรู้ว่าตำแหน่งของร้านอยู่ตรงไหน เช่น ลูกค้าเดินไปมาตามฟุตบาท หรือกรณีลูกค้าขับรถมาเป็นจุดสังเกตุได้ง่ายอยู่ในระดับสายตาพอดี

3.ป้ายดักบนทางเท้า ป้ายร้านที่วางบนฟุตบาท บริเวณหน้าร้าน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดึงลูกค้าเข้าร้านได้ เพราะคนจะมองเห็นป้ายไปพร้อมๆกับมองหาร้าน

4.ป้ายบอกทางเข้าร้าน การทำป้ายบอกทางเข้าร้าน ถือว่าสำคัญเพราะถ้าลูกค้าขับรถเลยไปก็จะทำให้เสียโอกาสได้ ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่การสัญจรบริเวณนั้นค่อนข้างพลุกพล่าน และเน้นลูกค้าที่ขับรถมากกว่าลูกค้าที่เดินมายังร้าน

5.ป้ายร้านบนดาดฟ้า ป้ายลักษณะนี้ จะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ลูกค้ามองเห็นในระยะไกล นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีแก้ไขหากหน้าร้านมีป้ายอย่างอื่นบังจนมองไม่เห็นร้านเราอีกด้วย

ฮวงจุ้ย

หัวบรรยาย

ครั้งที่ 1

เช้า  08.30–12.00น. ที่มา/หลักการใช้วิชา ฮวงจุ้ย

บ่าย 13.00–16.00น. วิธีการอ่านรูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม

ฮวงจุ้ย

วันที่2

เช้า 08.30–12.00น. การเลือกทำเล การหาองศาและทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคลในการวางฮวงจุ้ย

บ่าย 13.00–16.00น. การวิเคราะห์ รูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม

ฮวงจุ้ย

อาจารย์ บวรศักดิ์ อัตถโกโศล (อ.โจว) 
ผู้ศึกษาค้นคว้ามามากกว่า 30ปี

 

*-*มีการบ้านก่อนเข้าเรียน กรุณา ส่งชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี และเวลาเกิด เพศ อาชีพ พร้อมกับแบบแปลนที่วัดองศาบ้านหรือที่ทำงาน ของท่านมาก่อนเข้าอบรม*-*

คลิกดูตัวอย่าง งานส่งก่อนเข้าอบรม

รับเพิ่มได้ 2 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.30น.-16.30 น. 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

เริ่ม วันที่  21 - 22 เมษายน 2561

ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท

 

ชำระได้ที่ 

& ธ.กสิกรไทย สาขา ม.เกษตร บัญชี

นายพงศ์ธร นันทวณิชย์ 

เลขที่ 014-8-70562-3

การเงิน

& ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตร บัญชี 

บจก.มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ 

เลขที่ 374-1-69079-9

 

คลิกดูรายละเอียด

ตารางเรียนแบบเฉพาะ

1.รายวิชา

2.ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 

3.ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

การเข้าอบรม

1.ขั้นตอนการสมัคร

2.สถานที่อบรม

การันตรี โดย

1.การรับใบประกาศนียบัตร

2.คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

3.เอกสารการอนุมัติโครงการฯ

ฝากร้านกับโครงการฯ

1.ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

2.ธุรกิจความงามฯ

สมาชิก Mini Entrepreneur Program

*ติดตามงานที่สนับสนุน*

ID Line; TopTopGunเส้น

สอบถามได้ที่  02 243 5864 อ.พงศ์ธร

เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

(นอกเวลาทำการ) Tel. 086 533 0866

รีวิว ศาสตร์ ฮวงจุ้ย อีกมากมาย จาก ผู้อบรม

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย