C005จัด“ร้าน”ให้ได้“ล้าน”ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

C005จัด“ร้าน”ให้ได้“ล้าน”ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ย   การจัด ร้าน ให้ได้ 100,000,000 ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย 

ศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี

ที่ยังมีผู้นิยมใช้มาบริหารธุรกิจจนถึงปัจจุบัน

  การจัด“ร้าน”ให้ได้“ล้าน”ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ภาคการบรรยาย(Lecture)&(WorkShop)ภาคปฎิบัติ หากมีผู้แอบอ้างว่า“สามารถจัดฮวงจุ้ยให้รวยได้”จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ90เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าองค์ประกอบของการจัดฮวงจุ้ยแล้วรวยนั้นไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน ทั้งนี้มีกฎข้อบังคับเรื่องของรูป ดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยามและกฎข้อบังคับอีกเป็นจำนวนมากอีกทั้งผู้ที่จะกระทำการจัดฮวงจุ้ย ดังกล่าวได้ต้องเป็นผู้เข้าใจในระบบวิชาอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน ฉะนั้นคำอ้างที่ว่า“จัดฮวงจุ้ยแล้วรวย”ก็เพียงแค่ผลทางการตลาด เพื่อที่จะหลอกล่อผู้สนใจที่มีความโลภหลงเชื่อเท่านั้น แต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ได้เกิดผลตามที่กล่าวอ้างเลย 

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย

  หากจะถามว่า “ทำอย่างไรจึงจะจัดฮวงจุ้ย ให้ได้ผลดังที่ถามมา” ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้วเห็นว่าบุคคลผู้นั้นพอที่จะสามารถสร้างฐานะการจัดฮวงจุ้ยก็มีส่วนเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นมาได้จะเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลการหาองศาและทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคลในการวางฮวงจุ้ยบ้านใหม่ทั้งหลัง คือ มีการวางตั้งแต่เริ่มสร้างทุกตำแหน่งจะวางด้วยฮวงจุ้ยทั้งหมด จากนั้นซินแซจะทำนายผลในการวางฮวงจุ้ยว่าจะเกิดผลดีเมื่อใด?หรือได้รับผลจากการจัดฮวงจุ้ย เมื่อใด?   การแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ได้รับความร่ำรวย จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

สรุปคือ ฮวงจุ้ยดี+ดวงดี = รุ่งโรจน์  ฮวงจุ้ยดี+ดวงตก = ค้ำพยุง  ฮวงจุ้ยไม่ดี+ดวงไม่ดี = ม้วยมรณา

หลักการที่สำคัญ ผู้ที่คิดจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ที่ใช้จะต้องรู้จักพื้นดวงของตนเองเป็นสำคัญเพราะแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน หากต้องการที่จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ควรดู ฤกษ์-ยาม ให้สอดคล้องตามหลักการใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกันด้วย..

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย

 วัตถุประสงค์

   # เพื่อทราบถึง ฮวงจุ้ย คืออะไร ศาสตร์ของฮวงจุ้ย มีที่มาอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร

   # เข้าใจถึงวิธีการบริหารแบบศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์

   # เพื่อทราบถึงธาตุ ดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม มีความสำคัญอย่างไรกับศาสตร์ฮวงจุ้ย

   # ความสมดุล บ่งบอกอะไรได้ กับซาสตร์ฮวงจุ้ย

   # เพราะอะไรถึงนิยมใช้เป็นหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อีกรูปแบบหนึ่งที่มีอายุยาวนานมากกว่า 4,000 ปี
 

สิ่งที่จะได้รับ

        * ตารางพื้นดวงของนักศึกษา

        * แนวทางการจัดตำแหน่งทิศทางบ้าน ร้าน ที่ทำงานได้ถูกต้องตามหลักสูตรฮวงจุ้ย

        * ได้คำปรึกษาและแนะนำจากกับอาจารย์แบบเจาะลึก

 ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย

เริ่มวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

เช้า 08.30–12.00น. ที่มา/หลักการใช้วิชา ฮวงจุ้ย

บ่าย 13.00–16.00น. วิธีการอ่านรูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม
 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

เช้า08.30–12.00น. การเลือกทำเล การหาองศาและทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคลในการวางฮวงจุ้ย

บ่าย13.00–16.00น. การวิเคราะห์ รูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม
 

การันตรีผล จาก ผลการสำรวจของผู้ที่ผ่านการอบรม 

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ สมศักดิ์ อัตถโกโศล 
ผู้ศึกษาค้นคว้ามามากกว่า 30ปี

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

*-*มีการบ้านก่อนเข้าเรียน  กรุณา ส่งชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี และเวลาเกิด พร้อมกับ แผนที่วัดองศา บ้านหรือที่ทำงาน ของท่านมาก่อนเข้าอบรม*-*

คำแนะนำ วิชา ฮวงจุ้ย ไม่เหมาะกับผู้ประกอบการที่วิตกจริต ไม่มีความเชื่อมั่น ในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือความตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง เพียงรอแค่อาศัยจังหวะกับเวลาที่เหมาะสม

เริ่มวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 เวลา08.30-16.30น.  

ใบสมัครเรียน ส่งมาที่ minimba.ku.ac.th@gmail.com

ค่าลงทะเบียน 2 วัน  5,600 บาท
ก่อนวันที่  20/10/60 ชำระ 5,320 บาท 

 & ธ.กสิกรไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 

 บัญชี นายพงศ์ธร นันทวณิชย์ 

 เลขที่ 014-8-70562-3

 & ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 

 บัญชี บจก. มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ 

 เลขที่ 374-1-69079-9

หมายเหตุ   ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง วันและเวลาเรียน ตามเหตุที่เหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเรียน
 

คลิกดูรายละเอียด บรรยากาศ สถานที่อบรม ช่องทางการลงทะเบียน อื่นๆ ได้ตามหัวข้อด้านล่างนี่เลยคะ

การผลการันตรี 

**ใบประกาศนียบัตรรับลองหลักสูตร**

**ใบประกาศนียบัตรแบรับรองรายวิชา**

**ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม**

**รีวิวของผู้อบรม Mini Entrepreneur**

**บรรยายการผู้เข้าอบรมกับโครงการ**
 

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 

สิทธิพิเศษต่างๆจากโครงการ Mini Entrepreneur

*-*เอกสารรับรองโครงการ Mini Entrepreneur*-*

*-*สิทธิพิเศษต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน*-*

สนใจติดต่อ อ.ที่ปรึกษา(ผู้รับสมัคร) line

T.086 533 0866 อ.แจ๊ค               

T.087 678 6504 อ.กานต์             

Line ID; TopTopGun

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย