C006 บัญชีพารวย

C006 บัญชีพารวย


บัญชี

บัญชี พารวย

&

รวย ด้วย บัญชี

 เจ้าของธุรกิจที่ต้องการหมดปัญหาเรื่องภาษีอากร การติดต่อสรรพกร การเลือกสำนักงานบัญชีเพราะเจ้าของธุรกิจคิดแต่เพียงว่า เรื่องของบัญชี ภาษีอากร นั้นเป็นเรื่องของสำนักงานบัญชีเลยไม่อยากเสียเวลาแต่ความจริงแล้ว นอกจากเรื่องภาษีแล้วสิ่งสำคัญที่  SME ไม่ควรมองข้าม คือ ดูงบการเงินและบัญชีในรายเดือน เพื่อเจ้าของธุรกิจจะได้รู้ถึงสถานะความเป็นจริงของธุรกิจห้เป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวิเคารห์สถานะทางการเงินและบัญชีของกิจการรวมถึงเพิ่มเติมในเนื้อหาเรื่องของทำธุรกิจแบบเจ้าของ ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใดย่อมมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ผลตอบแทนหรือกำไรที่จะได้รับ การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วยระบบการจัดการที่ดี การขายและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการจัดการด้านบัญชีที่มีคุณภาพอีกด้วย

บัญชี

 ดังนั้น ธุรกิจที่ดีจึงต้องมีการวางระบบบัญชีที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดเตรียมเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารระบบบัญชีและรายงานที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบบัญชี ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานวางระบบบัญชีของธุรกิจที่จำเป็นต้องกระทำด้วยความรู้จริงรอบคอบและรัดกุมในทุกด้านความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการมีระบบบัญชีที่ดี

บัญชี

 รวย ด้วย บัญชี   

วางระบบภาษีและภาษีอากร 

1)ความรู้ทางกฏหมายที่ผู้ทำธุรกิจต้องรู้

2)ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3)ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4)ภาษีเงินได้นิติบุคคล

5)ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ทำธุรกิจต้องใส่ใจ

6)กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ทำธุรกิจต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

7)การรับรู้รายได้และรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

บัญชี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบบัญชีที่สอดคล้องกับประเภท(ลักษณะเฉพาะ)ของสถานประกอบการ

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต

3.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแผนการทางการเงินในรูปงบประมาณประจำปี

4.เพื่อใช้ในการอธิบายความสามารถขององค์กรและให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ

5.เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลทางการเงิน

บัญชี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.มีระบบบัญชีที่ถูกต้องเปิดเผยชัดเจน โปร่งใสใช้ในการวิเคราะห์ได้

2.มีแนวความคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนประเภทต่างๆที่ถูกต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต

3.สถานประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันเวลาสามารถกำหนดจุดชี้วัดสำคัญของธุรกิจ

4.สามารถติดตามควบคุม ตัดสินใจ ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5.พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

บัญชีภาษี

อ.มานพ อิ่มอุระ

​ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

 เหมาะลำหรับ เจ้าของธุรกิจ,ทายาทเจ้าของธุรกิจ, ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องภาษีและผู้สนใจแต่ไม่รู้เรื่องการวางแผนระบบบัญชี 

C012 รอบที่ 6/1 (เต็มแล้ว)

เริ่ม วันเสาร์ที่  10 กุมภาพันธ์  2561

ถึง วันอาทิตย์ที่  11 กุมภาพันธ์  2561 

C012 รอบที่ 6/2

รับเพิ่มได้ 3 ท่าน

เริ่ม วันเสาร์ที่  28 เมษายน  2561

ถึง วันอาทิตย์ที่  29 เมษายน  2561 

 

เวลา 08.30-16.30น

ระยะเวลาอบรม 2วัน

ค่าลงทะเบียน  5,600บาท

 

ชำระได้ที่ 

& ธ.กสิกรไทย สาขา ม.เกษตร 

บัญชี นายพงศ์ธร นันทวณิชย์ 

เลขที่ 014-8-70562-3

การเงิน

 & ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตร 

บัญชี บจก.มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ 

เลขที่ 374-1-69079-9 

 

คลิกดูรายละเอียด

ตารางเรียนแบบเฉพาะ

1.รายวิชา

2.ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 

3.ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

การเข้าอบรม

1.ขั้นตอนการสมัคร

2.สถานที่อบรม

การันตรี โดย

1.การรับใบประกาศนียบัตร

2.คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

3.เอกสารการอนุมัติโครงการฯ

ฝากร้านกับโครงการ

1.ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

2.ธุรกิจความงามฯ

สมาชิก Mini Entrepreneur Program

*ติดตามงานที่สนับสนุน*

ID Line; TopTopGunเส้น

สอบถามได้ที่  02 243 5864 อ.พงศ์ธร

เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

(นอกเวลาทำการ) Tel. 086 533 0866

รีวิว บัญชี พา รวย อีกมากมาย จาก ผู้อบรม

บัญชี บัญชี บัญชี