ข่าวสารต่างๆ จากโครงการฯ

ข่าวสารต่างๆ จากโครงการฯ


เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

บทความจาก โครงการ Mini Entrepreneur และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้รับรองสิทธิ

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

การคำนวณค่าลงทะเบียน

การขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)(16ชั่วโมง)

การขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร (96 ชั่วโมง)(16ชั่วโมง)

อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneur ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน กับ โครงการ Mini Entrepreneur

รายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน กับ โครงการ Mini Entrepreneur

สิทธิพิเศษต่างๆและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับ โครงการ Mini Entrepreneur

รีวิว

รีวิว

ขอขอบคุณสำหรับคำชมและสัญญาว่าจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปและมีความยินดีอย่างยื่งหากท่านประสบความสำเร็จตามตวามตั้งใจของคณาจารย์ทุกท่านในโครงการ คณาจารย์ทุกท่านยังคอยให้คำปรึกษาท่านได้เสมอ ครับ

สิทธิและประโยชน์ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

สิทธิและประโยชน์ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

สิทธิและประโยชน์ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

สถานที่ อบรม

สถานที่ อบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ASEAN Retail 2018

ASEAN Retail 2018

เรียนเชิญเข้าร่วมงานและเข้าร่วมสัมมนาอบรมในงาน Asean-Retail-2018

รีวิว จากผู้อบรม

รีวิว จากผู้อบรม

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

รีวิว บัญชีพารวย

รีวิว บัญชีพารวย

ผลตอบรับจากผู้อบรมกับโครงการ

รีวิว จัด ร้าน ให้ได้ 1,000,000 ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

รีวิว จัด ร้าน ให้ได้ 1,000,000 ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

ผลตอบรับจากผู้เข้าอบรม กับโครงการ