งานแสดงศักยภาพและข่าวที่น่าสนใจความรู้ในการทำธุรกิจสำหรับ SMEs

งานแสดงศักยภาพและข่าวที่น่าสนใจความรู้ในการทำธุรกิจสำหรับ SMEs


งานแสดงศักยภาพและข่าวที่น่าสนใจความรู้ในการทำธุรกิจสำหรับ SMEs

 

 

รับสมัครงานหรือหางาน ส่งมาที่โครงการ
1. สมัครงาน
2. หางาน
3. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่น่าสนใจความรู้ในการทำธุรกิจสำหรับ SMEs
 
 
เรื่อง        ขอทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาโครงการ ร่วมกับ  การพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการ
เรียน       ท่านผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกับโครงการ Mini Entrepreneur
 
                ด้วย โครงการ Mini Entrepreneur  มีนโยบายขอทุนสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาด้านวิชาการ บุคลากร รวมถึงการแสดงศักยภาพของทางคณาจารย์ในโครงการให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารชนในรูปแบบ สถาบัน อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur และเพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ในรูปแบบ Start Up ธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์จนสามารถมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ตั้งใจไว้และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โครงการได้พัฒนาองค์กรจนเป็น สถาบัน อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม ทางโครงการฯ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกับโครงการและสนใจที่จะเข้าร่วมขอทุนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  อ.พงศ์ธร  ด่วน
 
ขอแสดงความนับถือ
อ.พงศ์ธร นันทวณิชย์
086 533 0866
 
รายละเอียดเงื่อนไข
รายละเอียดการนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการ(เอกสารพร้อมรูปถ่าย)และร่วมอัดบันทึกวีดีโอกับโครงการฯ 
 1. # ต้องมีสินค้าจำหน่ายภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. # มีการวาง Concept ของสินค้า
 3. # มี BRAND สินค้าเป็นของตัวเอง
 4. # จดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
 5. # สินค้ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
 6. # มีการวางแผนทางการเงินและบัญชี
 7. # มีการวางแผนทางการตลาดที่จะส่งออกหรือขยายกิจการ
 8. # มีการเตรียมกำลังการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
 9. # มีการวางหลักฮวงจุ้ย ในการทำธุรกิจ(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)​
 
กำหนดการ เริ่มวันที่  11  มิถุนายน  2560  ถึง วันที่  31  ตุลาคม  2560
 
 1.  ยื่นความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ ได้ ตั้งแต่
วันที่  11  มิถุนายน  2560  ถึง วันที่  16 มิถุนายน  2560
 
 1. ติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจของผู้ประกอบการให้สำริดผล จนเป็นที่ประจักษ์   
 
เริ่มให้คำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ  วันที่  17  มิถุนายน  2560   
ติดตามและประเมินผล จนสามารถทำธุรกิจ ให้ได้เป็นที่ประจักษ์ออกสู่ต่อสาธารณชน
ถึง วันที่  30 กันยายน 2560   
 
 1. ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมขอทุนสนับสนุนกับโครงการ Mini Entrepreneur  
    วันที่  15 ตุลาคม 2560  เพื่อวางแผน ขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 086 533 0866
อ.พงศ์ธร นัทวณิชย์
ผู้จัดการโครงการฯ
(ทางโครงการไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับการสมัครงานและหางานในโครงการนนี้ ทางโครงการเป็นแค่ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อแค่ช่องทาหนึ่งเท่านั้น)