เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur


เอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องโครงการ Mini Entrepreneur

โครงการ

 

เอกสารการรับรองคุณภาพและมาตราฐานทางการศึกษา ทางโครงการจึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรอบ  

 

ด้วยความรักจากครูถึงศิษย์