ช่องทางการชำระค่าอบรมและสถานที่อบรม

ช่องทางการชำระค่าอบรมและสถานที่อบรม


ช่องทางการชำระค่าอบรมและสถานที่อบรม

 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 สถานที่จอดรถ ได้ที่อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารวิทยบริการ โดยสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราที่จอดรถได้ที่เคาน์เตอร์ รปภ. (ภายในอาคารวิทยบริการ เท่านั้น) ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายทั้งวัน 20.- บาท อาคารจะปิดให้บริการ เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป กรณีไม่ได้นำรถออกจาก
อาคารตามเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับตามอัตราของอาคารจอดรถ ถึงจะนำรถออกจากอาคารได้

ห้อง        

ห้อง

ต่ำ

สถานที่

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียน

1. สมัครสมาชิก, เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

2. แจ้ง ชื่อ นามสกุล รายชื่อวิชา จำนวนครั้ง จำนวนเงิน วันที่เข้าอบรม สาขาธุรกิจ   มาที่  minimba.ku.ac.th@gmail.com 

3. รอรับการยืนยันลงทะเบียนเรียนจากโครงการฯ ผ่านทาง E- mail หรือ สอบถามรายระเอียดได้ที่ผู้รับสมัคร

4. แสดงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของท่านมาด้วยทุกครั้งที่เข้าเรียน 

5. การคำนวณค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์  บัญชี  นายพงศ์ธร  นันทวณิชย์  เลขที่  014-8-70562-3

    5.1 ผู้ที่ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 12 ครั้ง/วัน ปรกติ 33,600 ชำระเพียง 28,800/12 ครั้ง(2,400/ครั้ง)

    5.2 ค่าลงทะเบียน(2,800/ครั้ง/วัน) 
          5.2.1 ค่าทะเบียนคนที่ 2 ลด5%(2,520/ครั้ง)    

6. รับชำระเฉพาะผู้ที่ต้องการใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน (ค่าลงทะเบียนอัตราปรกติ) ค่าทะเบียน 2,800/ครั้ง/วัน  ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ม.เกษตรศาสตร์  บัญชี  374-1-69079-9  ชื่อ  บจก. มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์

หมายเหตุ   ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง วันและเวลาเรียน ตามเหตุที่เหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเรียน
 

บริษัท มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ จำกัด

รับชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่ายในนาม  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-556-003-1177  บริษัท มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ จำกัด / Mni Entrepreneur Co.,Ltd.  147 ซอยองครักษ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300

ค่าสัมมนา 1,000.- บาท ขึ้นไป สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน)

 

กรณีผู้ที่นับชั่วโมง 

เพื่อออกใบรับรองประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรแบบนับจำนวนชั่วโมง 96 ชั่วโมง

เพื่อออกใบรับรองประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรแบบนับจำนวนชั่วโมง 16 ชั่วโมง

  • นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

  • ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเองไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าสัมมนาแทนได้

  • ปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.30น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี

  • โครงการจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง

หรือถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail:  MiniMBA.ku.ac.th@gmail.com

T. 086 533 0866 อ.แจ๊ค     

line Id: TopTopGun