ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์  ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

Mini Entrepreneur

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2512 ปริญญาเอก  Miami University (Medicinal Plants)

พ.ศ. 2527 ปริญญาโท  University of Cincinnati (Pharmacognosy)

พ.ศ.  2526  ปริญญาโท University of Cincinnati (Pharmaceutical Analysis)

พ.ศ.  2512 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ใบประกอบโรคศิลปะ

เภสัชกรรมแผนปัจจุบัน

เภสัชกรรมแผนโบราณ

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาอิสระศูนย์พัฒนายาไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พ.ศ. 2548-2550

ผู้จัดการศูนย์บริหารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. 2546-2548

ผู้อำนวยการกองการตลาด องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. 2538-2546

นักวิจัย องค์การเภสัชกรรม

พ.ศ. 2512-2522

นักวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

โครงการพัฒนาระหว่างเป็นที่ปรึกษาอิสระ

โครงการบูรณาการสร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (สำหรับผู้ประสบอุทกภัย) 5 จังหวัด) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม ปี  2550

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สมุนไพรบำรุงเส้นผม และแชมพูกระเม็ง

 • จังหวัดอ่างทอง

 • จังหวัดสิงห์บุรี

 • จังหวัดสุพรรณบุรี โลชั่นกวาวเครือ

 • จังหวัดปทุมธานี น้ำยาบ้วนปาก แชมพูข้าวหอมนิล และโลชั่นทาผิวน้ำมันมะพร้าว

งานพัฒนาสารสกัดสมุนไพรจากฟักข้าว ปี 2551 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ข้าวเคลือบฟักข้าว โลชั่นฟักข้าว

โครงการศึกษาน้ำมันกระเบา (Chaulmoogra Oil) ปี 2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  แชมพูสุนัข

โครงการพัฒนายาอายุวัฒนะปี 2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อายุวัฒนะแคปซูล Neck Cream

งานพัฒนาสมุนไพรลดความอ้วน ปี 2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบ่อน้ำพุร้อน (สำนักงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2553)

 •  น้ำพุร้อนป่าตึง  จังหวัดเชียงราย

 •  น้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 •  น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน  จังหวัดลำปาง

 •  น้ำพุร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง

 •  น้ำพุร้อนท่าสะท้อน จ.สุราษฎร์ธานี            

 •  น้ำพุร้อนบ้านน้ำร้อน จ.กระบี่     

 •  น้ำพุร้อนกันตัง จ.ตรัง  

นวัตกรรมบนวิถีสมุนไพรไทย (สถาบัน SME 2554) กระทรวงอุตสาหกรรม

 • บริษัท  ลีลาวดีสมุนไพร  จำกัด

 • บริษัท โควิก  เคทท์  อินเตอร์เนชั่นแนล  (ประเทศไทย) จำกัด

 • ภูโคลน คันทรี คลับ

 • บริษัท เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด

 • บริษัท อรวรรณาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • บริษัท เอช.ซี.เฮิร์บคลับ  (ไทยแลนด์)  จำกัด

 • บำรุงชาติสาสนายาไทย

 • บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

 • บริษัท สยาม เมอริท โปรดักส์ จำกัด

 • บริษัท ทัชวัน จำกัด

โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำมันไพลที่สกัดด้วยวิธีต่างๆ ปึ 2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือ ปี 2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงราย  ครีมอาบน้ำเพื่อผิวขาว

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอสเตอร์ แชมพูผสมครีมนวด (2 in 1) และครีมอาบน้ำ

 • กลุ่มชุมชนอนุรักษ์สมุนไพรถ้ำเชียงดาว โคลนพอกตัวกวาวเครือ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ครีมอาบน้ำ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คุณพิชยา น้ำมันมะพร้าว จ. อุตรดิตถ์ ครีมบำรุงผิวหน้าสารสกัดฟักข้าว ครีมอาบน้ำสูตรอ่อนโยนสารสกัดใบบัวบก

 • กลุ่มศูนย์ผลิตสมุนไพร คุณดวงพร จ.แม่ฮ่องสอน โลชั่นน้ำมันงา

 • กลุ่มแปรรูปผักผลไม้ คุณสมคิด จ. แพร่  โลชั่นบำรุงผิวน้ำแร่ ครีมบำรุงผิวสูตรกลางวัน

โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพร (สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2556) ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ (พัฒนา 10 ผลิตภัณฑ์)

 • แชมพูกระซิบรัก หาดผาขนสมุนไพรและเครื่องหอม จังหวัดน่าน

 • เจลอาบน้ำมะต๋าว ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จ.น่าน

 • ครีมทาแก้ฝ้า บริษัท ดร.กัญชร อินเตอร์เนชั่นแนล

 • เซรั่มสมุนไพรปลูกคิ้วดำ บริษัท สยาม เมอริท โปรดักส์ จำกัด

 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผม เขาค้อทะเลภู   

 • สบู่นมแพะ และโลชั่นนมแพะ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านไอร์บือแต   จังหวัดนราธิวาส

 • ครีมนวดตัวน้ำพุร้อนบ้านน้ำร้อนบริษัท เอช.ซี.เฮิร์บคลับ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • เจลนวดสมุนไพรรำมะสัก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก 136 หมู่ 5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

 • จูนิคัมโป ครีมลดริ้วรอย บริษัทหมอตง  จ. สมุทรปราการ

โครงการโปรดักส์แชมเปี้ยน 2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 • ครีมลดริ้วรอย  (บัวบก)

 • ครีมหน้าขาว (กวาวเครีอขาว)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครง 2558 โครงการ OTOP สุราษฎร์ธานี

 • เซรั่มลดริ้วรอย

 • โลชั่น

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้ารีแพร์ในเชิงพานิชย์ 2558 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 • เซรั่มลดริ้วรอย

 • เฟมินินลิควิดวอช

*โครงการวิจัยและพัฒนาครีมนวดผมแบบไม่ล้าง 2559 โครงการวิจัย  ITAP

*การวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อสุขภาพ 2559 บริษัทบางกอกตลาดข้าวไทย

*โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อต่อยอดสู่ตลาดระดับอาเซียน 2559

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

* ข้าวกล้องงอก สมุนไพรชนิดชงดื่ม ผสมกาแฟ และข้าวกล้องงอกสมุนไพรชนิดชงดื่ม ผสมงาดำ บริษัทบางกอกตลาดข้าว

* ข้าวกล้องงอกผสมถั่งเช่า ไชโยฟาร์มเห็ด

* น้ำมันถั่วอินคาแคปซูล บริษัทไท.ซี.เอ็ม.เอส. สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด 5 Mix Oil บริษัท แคร์ซูตติก จำกัด

* ผลิตภัณฑ์บำรุงสมอง Thai Premium Herbs

* Fat Blocker Herbal Drink หจก. โนเบิ้ล เนเจอร์ (Noble Nature)

 

2560

           โครงการวิจัยและพัฒนาเซรั่มปลูกผม  โครงการวิจัย  ITAP

            โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน โครงการวิจัย  ITAP

            โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คลองท่อม โครงการวิจัย ISMED

---------------------------------------------------------